Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Södra Stenungsön

Södra Stenungsön är ett kommunalt naturreservat i Stenungsunds kommun. Det tillkom som en del i arbetet med tätortsnära natur. Här finns kommunens mest besökta grönområden och förutom badplatsen som kallas för Hawaii finns ytterligare en badplats norr om bron samt strövområden i barrblandskogar.

Södra Stenungsön hyser en bitvis rik flora, särskilt utmed grunda stränder och på översilade, näringsrika klippor (sydligaste delen). Dessutom finns i stora delar av området en karg, klippdominerad miljö beväxt med äldre tallskog. Även kring badplatsområdet finns inslag av gamla, högväxta tallar. Den här miljön är starkt kännetecknande för hur det sett ut i det här området sedan lång tid tillbaka, men igenväxningen med tall, enbuskar, slån och nyponros har gått ganska långt, särskilt på näringsrika och strandnära marker.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Södra Stenungsön men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • gräva upp plantor
  • förtöja på annan plats än vid boj eller landstrand
  • ställa upp husvagn eller tälta
  • medföra okopplad hund
  • göra upp eld annat än på av naturvårdsförvaltaren anvisade platser.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2011
Areal: cirka 65 ha
Naturvårdsförvaltare: Stenungsunds kommun
Kommun: Stenungsund

Delar av naturreservatet är Natura 2000-område.

Om Natura 2000

Hitta hit

Ta vägen från Stenungsund mot Tjörn till Stenungsön. Vid Stenungsbaden tag av mot söder till parkeringsplatsen.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss