Kuröds skalbankar

Öster om Uddevalla finns stora skalbankar där man funnit skalrester från mer än 100 olika marina ryggradslösa djur. Även skelettdelar av valar, sälar och fiskar har hittats. De enorma skalhögarna bildades för cirka 11 000–10 000 år sedan när området täcktes av havsvatten.

Under en period på cirka tusen år fanns här ett brett sund där sött vatten från den smältande inlandsisen blandades med västerhavets salta vatten. Starka vattenströmmar gynnade ett rikt växt och djurliv i havet. Så småningom torrlades mer och mer av marken på grund landhöjningen. Idag ligger bankarna 55–75 över nuvarande havsytenivå.

Silversmygare. Foto: Erik Landgren

Silversmygare. Foto: Erik Landren

Naturreservatet har bildats för att bevara resterna av de en gång så mäktiga avlagringarna. Stora delar utnyttjades för hönsfoder och som fyllnadsmaterial vid byggandet av vägar, järnvägar och en militär skjutbana. Skalgruset gynnar idag en artrik och ovanlig kalkpåverkad flora som i sin tur gynnar många insekter, inte minst dagfjärilar. Här kan man hitta växter som grådådra, trollsmultron, kalkdån och åkerkulla. Flygande insekter som silversmygare, mindre blåvinge och bredbrämad bastardsvärmare.

Här finns också hasselsnok och större vattensalamander. Trots närheten till bebyggelse finns här både skogsduva och mindre hackspett, göktyta och törnskata. I naturreservatet finns även ett litet museum där du kan få lära dig mer om de unika skalgrusbankarna.

Foto: Hans Alexandersson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Kuröds skalbankar men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • campa
  • gräva eller på annat sätt skada skalgrusavlagringarna
  • medföra okopplad hund.

Föreskrifter enligt ovan gäller inte när förvaltaren, eller den förvaltaren utser, utför åtgärder som behövs för naturreservatets vård och skötsel.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2010
Areal: 40,5 hektar
Naturvårdsförvaltare: Uddevalla kommun
Kommun: Uddevalla

Naturreservatet Kuröds skalbankar bildades 2010 genom utökning och sammanslagning av naturreservaten Bräcke, Kuröd och Samneröd.

Hitta hit

Skalbankarna ligger vid Kuröds industriområde i östra Uddevalla i nära anslutning till väg 44 mot Trollhättan och väg 172 mot Färgelanda.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss