Väderöarna

Foto: Tord Wennerblom

Väderöarnas naturreservat är, tillsammans med Kosterhavets nationalpark, ett av Sveriges mest värdefulla havsområden. Här finns de flesta undervattensmiljöer som är typiska för västkusten. Hård- och mjukbottnar på olika djup, tångskogar, sandstränder, grunda lerbottnar och ålgräsängar.

Dessutom finns här ovanliga eller unika miljöer såsom djupa hårdbottnar, områden med revbildande stenkoraller och exponerade grundområden. Med andra ord en unik variation av miljöer, men också en flora och fauna som är mer artrik än i något annat svenskt havsområde.

Fantastiskt för sportdykning

Det är bara i Koster/Väderöområdet (och i viss mån i Gullmarsfjorden) som man finner hårdbottnar på större djup än 100 m så nära kusten. Djupa hårdbottnar innehåller många sällsynta och spektakulära arter. Väderöarna betraktas som ett av Sveriges bästa områden för sportdykning.

Viktigt för knubbsälen

Naturreservatet är även av mycket stor betydelse för knubbsäl som vid Väderöarna har ett av västkustens starkaste fästen. Fågellivet är också mycket rikt med flera par av labb, toppskarv och tobisgrissla. För tobisgrisslan är Väderöarna av särskilt stor betydelse. Här finns ungefär en fjärdedel av länets bestånd.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservat Väderöarna men tänk på att det inte är tillåtet att:

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Servering Servering
  • Stig Stig
  • Toalett Toalett
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län