Aktuella vädervarningar i Västra Götalands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Väderöarna

Väderöarnas naturreservat är, tillsammans med Kosterhavets nationalpark, ett av Sveriges mest värdefulla havsområden.

Här finns de flesta undervattensmiljöer som är typiska för västkusten. Hård- och mjukbottnar på olika djup, tångskogar, sandstränder, grunda lerbottnar och ålgräsängar fulla av liv. Tack vare den så kallade jutska strömmen, som drar förbi med salt och syrerikt vatten, finns ett fantastiskt rikt liv i havet. Här finns till och med ett levande korallrev. Öarna med sitt läge i det yttersta kustbandet är mycket viktiga för flera havsfåglar som kustlabb, tobisgrissla, toppskarv och silltrut. Knubbsäl föder också sina ungar på flera av öarna. För att skydda djurlivet är tillgängligheten begränsad på många öar i naturreservatet genom fågel- och sälskyddsområden.

En ö för varje dag på året

Väderöarna består av två grupper med totalt 365 öar och skär. Huvudöarna är Storö i nordväst, Väderöbod längst åt sydväst och Hamnerö i sydost. Öarna är karga, men inte utan liv. Här finns den typiska bohuslänska skärgårdens växter och fåglar. Många kommer hit med egen båt för att uppleva den magnifika naturen och det ensliga läget. Somliga öar ser nästan randiga ut, med diabas och kvarts som sprängt upp ur gnejsen.

Storö är välbesökt och har värdshus, kafé och gammal lotsutkik. Det finns en skyltad och spångad vandringsled som låter dig upptäcka lite av öns spännande historia: gamla sjöfararristningar, kompassrosor och den lite mystiska lämningen av ett kapell, ”Kyrkan”. Det finns också ett mindre museum på ön.

Väderöbod är en svårtillgänglig så kallad kronoholme. Som ett rött utropstecken står betongfyren 19 meter hög. Den är i drift tack vare en lokal förening som tar hand om den lilla hamnen och tillhörande byggnader.

Namnet till trots finns det ingen hamn på Hamnerö, men du kan lägga till med mindre båt på sydsidan. Det går att övernatta i de två små fiskarstugorna vid stranden, men observera att större delen av ön och omgivande öar ingår i fågelskyddet under perioden 1 mars – 31 augusti.

Holländskt namn

Den här delen av världen är extremt utsatt för väder och vind, det går inte att hymla om. Men det är nog inte där­ifrån Väderöarna fått sitt namn. Det lär ha varit holländska sjömän som seglat förbi under 1400- och 1500-talen som namngett öarna. Waerder på ­holländska betyder sjömärke, båk, som då kan ha blivit Waerderöarna.
Men riktigt säker kan man inte vara.

Bra att veta

 • Väderöarna betraktas som ett av Sveriges bästa områden för sportdykning.
 • Många av öarna ingår i fågel- och sälskyddsområdet. Läs ordentligt i sjökortet vad som gäller.
 • På Storön finns en grotta i närheten av vandringsleden.
 • Storön har bra naturhamnar runt om, men se upp! Vid Sollidbukten råder ankringsförbud på grund av ömtålig botten.

Foto: Tord Wennerblom

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservat Väderöarna men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Gräva upp växter
 • Införa för området främmande arter eller populationer
 • Ha hund okopplad under perioden 1 mars–20 augusti
 • Övernatta mer än två nätter i streck på samma plats. Förbudet gäller all form av övernattning både på land och i vatten
 • Elda. Förbudet gäller även engångsgrillar, men inte användning av andra medhavda grillar, gasol- och spritkök eller liknande
 • Med avsikt ta bort, stapla eller flytta sten. Till exempel bygga stentorn
 • Starta eller landa med luftfarkost. Gäller även drönare
 • Skada, borra, rista i eller måla på berg, mark, block eller sten
 • Tomgångsköra motor för att ladda batterier
 • Ankra, fiska eller använda skrapa inom område markerat med fiskeförbud
 • Under tiden 1 mars – 31 augusti gå iland på öar och skar samt vistas eller passera närmare öar och skär än 100 meter inom fågel- och sälskyddsområden
 • I Sollidbågen samt i ett område till havs öster om Storö, ankra eller göra annat som kan skada bottnarna

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det också förbjudet att göra följande:

 • Plocka musslor eller alger annat än för egen konsumtion
 • Utföra undersökningar som innebär permanent markering av plats, fällfångst av djur eller annan påverkan på naturmiljön
 • Genomföra vetenskapliga marina undersökningar som innebär insamling av marina arter
 • Under tiden 1 mars–31 augusti vistas inom de områden som benämns "fågel- och sälskyddsområde" i kartorna.

Observera: runt Storö och de närmaste öarna finns hastighetsbegränsning 5 knop under perioden 15 maj–31 augusti. Förbudet ingår inte längre i föreskrifterna för naturreservatet utan regleras via sjötrafikförordningen.

Kartor för bottenskydd Pdf, 1.1 MB.

Kartor för fågel- och sälskydd Pdf, 1.8 MB.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2011
Areal: cirka 18 300 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Tanum

Nytt beslut för ordningsföreskrifter 2023.

Hitta hit

Det går turbåtar till Väderöarna från bland annat Fjällbacka och Hamburgsund.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss