Safjället

Foto: Kaisa Malmqvist

Området utgörs av en bergsplatå i Mölndal omgiven av stadsbebyggelse. Här växer en blandskog med mest tall, gran och björk.

Berget utgör ett markant inslag i stadsbilden, särskilt med sina branter i sydväst mot Toltorpsdalen. Genom plantering och spontan igenväxning av tidigare hedmark har området fått sitt nuvarande utseende. Reservatet har stort värde som friluftsområde för närboende och här finns många stigar och leder att välja på.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Safjällets naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra upp eld på annan plats än den som anvisats av naturvårdsförvaltaren
  • medföra hund som inte är kopplad
  • framföra motorfordon, vartill även räknas moped, i reservatet
  • skada kulturhistoriska lämningar.

Serviceinformation

  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1991
Areal: Cirka 88 hektar
Naturvårdsförvaltare: Mölndals kommun
Kommun: Mölndal

Safjället är ett kommunalt naturreservat

Hitta hit

Safjället ligger i direkt anslutning till Toltorpsdalen.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.