Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vänga mosse

Foto: Badereddin Moukayed

Vänga mosse är en stor, vacker högmosse, som är relativt opåverkad av mänskliga ingrepp.

Den representerar en naturmiljö som är utmärkande för Borås och Sjuhäradsbygden. Mossen består av två mossar med den slingrande Säveån i mitten.

Rikt fågelliv och gammal kvarndamm

Mossen har ett rikt fågelliv med bland annat ljungpipare, enkelbeckasin, orre, tranor, häger och rovfåglar så som bivråk, sparvuggla, berguv och kungsörn. Restaurering av mossen kommer att göras för att försöka återskapa den mycket artrika myrfågelfauna som fanns tidigare.

På mossen växer främst olika starrarter, blåbär, lingon, pors, sileshår och hjortron. I juli och augusti blommar den vackra rosa klockljungen över hela mossen. Längs med Säveån finns sumpskog av tall, vårtbjörk och klibbal.

Vänga kvarndamm är en förutsättning för att vattenståndet i Vänga mosse ska kunna behållas. En kvarn har funnits på plats i minst 350 år.

Leder och stigar

Det finns småstigar och två tydligt skyltade leder i området. Lederna är grusade och lättvandrade. Här och var går du på spänger över mossen. Den ena leden är 2,3 kilometer och den kortare är på 1,8 kilometer och är tillgänglighetsanpassad.

Parkeringsplats och anordningar

Vid huvudentrén i reservatets nordöstra del finns en parkeringsplats, ett tillgänglighetsanpassat fågeltorn och grillplats, bord och bänkar och information om reservatet. Ytterligare en lite mindre entré finns i nordvästra delen av reservatet med en mindre parkeringsplats, bord och bänk och information om reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Vänga mosse naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • skada levande eller döda träd och buskar
  • gräva upp växter
  • göra upp eld annat än på anvisad plats
  • tälta på fastmarksholmar
  • framföra motordrivet fordon
  • sätta upp skylt, affisch eller liknande
  • anordna arrangemang utan tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2010
Areal: Cirka 238 hektar
Naturvårdsförvaltare: Borås Stad
Kommun: Borås

Vänga mosse är ett kommunalt naturreservat.

Hitta hit

Vänga mosse ligger cirka 20 kilometer norr om Borås och cirka 25 kilometer söder om Vårgårda längs väg 42 i höjd med samhället Vänga.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss