Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Varaskogen

Rovassviken. Foto: Ulf Wiktander

Naturreservatet Varaskogen består av en 2,5 km lång kuststräcka med en mosaik av barrskog och myrmark inklusive små öar och skär. I väster finns klippiga stränder och i öster en hel del våtmarker.

På grund av Varaskogens speciella berggrund, gnejser med insprängda stråk av grönsten, är området en av det mest intressanta svampmarkerna i länet. Här finns många ovanliga arter som olika jordstjärnor, bullspindling och flockig puderskivling. Inga matsvampar för den vanlige svampplockaren men ett eldorado för svampintresserade. Inte mindre än 17 rödlistade arter har hittats i reservatet.

Här finns även en hel del intressanta växter, mycket beroende på kalkinnehållet i marken. På flera ställen växer kal tallört och skogsknipprot, typiskt kalkgynnade arter. 

Kragjordstjärna. Foto: Anders Stagen

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Varaskogen, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • på land framföra motordrivet fordon annat än på befintlig väg
  • på vatten framföra motordriven farkost i en högre hastighet än 7 knop
  • förtöja båt mer än två dygn i följd på samma plats
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående
    eller omkullfallna träd och buskar
  • utplantera växt- eller djurart
  • samla in insekter, lavar och mossor
  • cykla annat än på befintlig väg.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2008
Areal: ca 251 hektar (varav 146 vatten)
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Götene

Reservatet ingår i Natura 2000, EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden.

Om Natura 2000

Hitta hit

Varaskogen är beläget vid Vänerns strand nordost om Hällekis mellan Sjöråsviken i väster och Forshemsviken i öster, i Götene kommun.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss