Backa

Det gamla komministerbostället Backa är omgivet av ett
vackert kulturlandskap med kuperade åkermarker och lövskog runt en bäckravin. Det finns gott om ekar i området. En hage med gamla ekar kring den gamla landsvägen är idag ett naturreservat.

Spår från förr

Odlingsrösen och den gamla landsvägen mellan Backa och Arnäsholm, en rest av det gamla vägnätet, minner om gångna tiders markanvändning. Gården Backa har varit prästgård från åtminstone 1600-talet fram till 1987. En titt i den ekonomiska kartan från 1897 visar att det redan för hundra år sedan hade en rest av ekskog i ett landskap som i övrigt domineras av barrskog.

Artrikedom

Grova hagmarksekar finns i området, men också andra lövträd. Här kan du hitta vitsippa, knägräs, ekorrbär, blodrot och teveronika. Lavfloran är rik på ek och asp, med arter som lunglav, almlav, korallav och blomskägglav. Området hyser den akut hotade läderbaggen. Fågellivet är rikt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen till Backa naturreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • gräva upp växter
  • samla in lavar eller mossor
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada växtligheten
  • samla in insekter
  • tälta, sätta upp vindskydd eller ställa upp husvagn
  • framföra eller parkera fordon.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 1998
Areal: 4 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Borås

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Backa ligger söder om Borås, i närheten av Ljushult väster om väg 27 mellan Borås och Tranemo. Det finns en naturstig som går in i reservatet som är enkel att hitta.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss