Lycke-Lilla Höjen

Välkommen till Valleområdets nordligaste naturreservat. Lycke-Lilla Höjen består av ett mosaikartat kulturlandskap med åkrar, betesmarker och löv- och granskogar.

I norr finns en framträdande höjdrygg som går parallellt med bilvägen. I den sydvästra delen av naturreservatet är landskapet starkt kuperat med oregelbundna ryggar och kullar där det huvudsakligen växer barrskog. I den breda dalgången vid Staversäter ersätts skogen av öppna betesmarker och åkrar som delvis inramas av lövskog.

Brudbröd och bockrot

I naturreservatet finns betesmarker med kalkgynnad flora, bland annat vid Björnasäter, Karstorp, Lilla Höjen och Staversäter. Här växer arter som jordtistel, brudbröd, bockrot och rödkämpar. Det finns också ett rikkärr och ett alkärr i reservatet.

Här ligger Arns Gudhem

Från höjdpartierna har du god utsikt över norra Vallebygden och Kinnekulle syns i fjärran. Det finns markerade stigar i naturreservatet som utgår från parkeringsplatserna.

Har du sett filmerna om tempelriddaren Arn? Då kanske du känner igen dig. Det var i Lycke-Lilla Höjen som man fann miljön för Gudhems kloster i filmen.

Foto: Ulf Wiktander

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Lycke-Lilla Höjen men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • skada marken
 • plocka blommor. gräva upp växter eller på annat sätt skada vegetationen
 • störa djurlivet
 • medföra okopplad hund
 • framföra motordrivet fordon annat än på därför upplåten väg
 • parkera annat än på anvisad plats
 • tälta eller ställa upp hus- eller släpvagn
 • göra upp eld annat än på iordningställd plats
 • anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller jämförlig anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 1975
Areal: cirka 173 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Skövde

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Lycke-Lilla Höjen ligger längs vägen mellan Öglunda och Berg. Två parkeringsplatser finns, där markerade stigar utgår.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss