Mårtensröd

Foto: Ingvar Olofsson

Området är litet och ligger vid Södra Bullaresjöns östra strand. Det är en ravin i lövskogsmiljö med ovanligt rik flora för Bullareområdet.

I ravinen rinner två mindre bäckar som flyter samman en bit ovanför sjöstranden. Den örtrika urskogsartade lövlunden domineras av björk, ek och al. Vissa partier kan karaktäriseras som ren hasselskog. Flera av lövträden är grova och åldriga. En lång rad intressanta lundarter finns här, till exempel blåsippa, trolldruva och lundbräken.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Mårtensröds naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • campa
  • elda
  • störa djurlivet
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
  • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
  • fånga och samla in ryggradslösa djur.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 1996
Areal: cirka 2 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tanum

Hitta hit

Närmsta allmänna väg är den som går utefter sjön Södra Bullarens östra sida. Informationstavlor finns vid reservatets gräns.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.