Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hyltan

Reservatet ligger på Hökensås cirka 12 kilometer öster om Tidaholm. Landskapet är kuperat med åsar, kullar och dödisgropar av vilka de båda sjöarna Hyltesjön och Vitsjön utgör de största.

Inom reservatet finns det många naturtyper, som sjöar, strandkärr, tallmosse, tallskog, barrblandskog, granskog och lövskog. I tallskogen finns knärot vilket indikerar skog med lång kontinuitet. Spillkråkan häckar här i gamla tallar.

Reservatsområdet har tillhört ensamgården Hyltan. Skogsbruket var en viktig näring vilket bland annat framgår av fyra kolbottnar och en tjärdal som hittats.

Området är av stor betydelse för det rörliga friluftslivet. Vandringsleden Västra Vätterleden passerar genom reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Hyltan men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • cykla eller rida
  • elda på annan än anvisad plats. Vid eldning ska försiktighet iakttas
  • fälla träd eller buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen
  • skada eller ta bort döda träd och vindfällen
  • medföra okopplad hund.

Motorfordon och cyklar får utan hinder av ovanstående föreskrifter parkeras vid naturreservatets parkeringsplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2001
Areal: cirka 20 hektar
Naturvårdsförvaltare: Tidaholms kommun
Kommun: Tidaholm

Hitta hit

Reservatet nås från vägen mellan Mobacken och Helgestorp.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss