Illustration sars cov-2

Med anledning av coronapandemin

Tillsammans hjälps vi åt. Följ myndigheternas råd. Skydda dig och andra från smittspridning. Samlad information med anledning av den pågående coronapandemin.

KALENDER

 • 08 dec 2021 Klocka som ikon 08.30 - 12.30
  Metod- och fortbildningsdagar för samhällskommunikatörer Välkommen till den andra av två digitala halvdagar, dagens tema är mångreligiositet och sekularitet. Utbildningarna, som hålls 2 och 8 december, erbjuder samhällskommunikatörer fortbildning inom områd...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 08 dec 2021 Klocka som ikon 09.00 - 10.00
  Frukostseminarium: Budget- och skuldrådgivning i Värmland Välkommen till det fjärde frukostseminariet i serien om vräkningsförebyggande arbete. Föreläser gör Birgitta Dalberg, budget- och skuldrådgivare i Arvika och Eda kommun.

  Ingen anmälan krävs

 • 10 dec 2021 Klocka som ikon 12.30 - 15.00
  Samtal om återvändande och återintegration Länsstyrelserna i Dalarna, Värmland och Örebro län anordnar under 2021 en serie webbinarium om återvändande och återintegration. Nu har det blivit dags för det tredje och sista tillfället där samtalet...

  Anmäl dig här – senast 7 december

 • 15 16 dec 2021 Klocka som ikon För tider, se program
  Nätverksträff för ANDT och brottsförebyggande arbete Länsstyrelsen bjuder in ANDT- och brottsförebyggande samordnare i kommunerna samt kommunpoliser till årets sista nätverksträff.

  Anmäl dig här – senast 10 december

Norge återinför krav på Covid-test för inresande

Alla som reser till Norge måste nu testa sig för Covid-19 i samband med ankomst. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade. Vissa undantag gäller för gränspendlare.

Bo och leva

Nytt stöd för energieffektivisering

Våra bostäder står för en stor del av landets energianvändning. Nu finns ett nytt stöd till åtgärder för energieffektivisering. Stödet söks via Boverket och handläggs av Länsstyrelsen.

Foto: Camilla Zilo, barnvagn,förälder, promenad

Bo och leva

Enskilda näringsidkare kan söka omsättningsstöd

Den 1 december öppnade en ny ansökningsomgång för omsättningsstödet till enskilda näringsidkare. Stödnivåerna är samma som i tidigare ansökningsomgång. Stödet kan sökas till och med 15 januari 2022.

Natur och landsbygd

Nya grödor och nya livsmedel?

Våra matvanor förändras hela tiden. Det är stor skillnad på vad hushållen äter idag jämfört med för 20, 50 eller 100 år sedan.

Djur

Fall av duvpest i både Hammarö och Säffle kommun

Det är av största vikt att alla med fjäderfän och även hobbybesättningar ser över biosäkerheten på sina anläggningar i området.

NYHETER

 • 2021-12-01

  Sveriges kontantinfrastruktur är sårbar

  Idag presenterar länsstyrelsen rapporten ”Bevakning av grundläggande betaltjänster 2021” för regeringen. Bedömningen är att tillgången till grundläggande betaltjänster är tillfredställande för stora delar av befolkningen, i stora delar av landet. Men rapporten lyfter också frågor om digital utsatthet, sårbarheter i kontantkedjan och allas rätt till ett betalkonto.
 • 2021-12-01

  Länsstyrelserna får ett utökat tillsynsuppdrag över säkerhetsskydd

  Den 1 december 2021 börjar ändringar i säkerhetsskyddslagstiftningen att gälla. I samband med ändringarna får länsstyrelse...
 • 2021-12-01

  Ny ansökningsomgång för stöd till näringsidkare

  Regeringen har beslutat om en ny ansökningsomgång för omsättningsstöd för enskilda näringsidkare. Den nya ansökningsomgång...
 • 2021-12-01

  Smittskyddsåtgärder återinförs och länsstyrelserna kontrollerar efterlevnaden

  Från och med idag, den 1 december, ska den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning säkerställa at...