Tranhult

Tranhult ligger längs stranden av Viskan. Här sträcker sig en lövskogsbevuxen bergbrant ut sig i ett naturskönt odlingslandskap.

När havet nådde som högst efter inlandsisens avsmältning var Viskadalen en smal fjord. Dalgången vid Tranhult är den innersta delen av denna forntida fjord.

De gamla fjordbottensedimenten och rasmaterialet från bergbranten har tillsammans skapat god jordmån för en artrik lundflora. Lind, ek, ask och alm växer här omgärdade av ymniga hasselbuskage.

Örtfloran är rik. Här finner du vippärt, skogsbingel och underviol. Strutbräken, en ormbunke som lätt känns igen på de stora strutformiga bladrosetterna, växer i stor mängd. Även springkorn är talrik i området. Andra arter som du kan finna är trollsmultron, rödkörvel och rosenglim.

Det finns en mindre stigslinga i reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Tranhults naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare eller motsvarande
  • ställa upp husvagn eller husbil
  • göra upp eld
  • skada eller ta bort döda träd och vindfällen
  • samla in mossor, lavar, insekter och svampar, med undantag för matsvamp samt gräva upp kärlväxter
  • skada eller göra åverkan på levande träd och buskar
  • plantera ut växt- eller djurart
  • medföra okopplad hund.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 1984, nytt beslut 2014
Areal: 3 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Borås

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Tranhult ligger mellan Viskafors och Seglora, inte långt från Viskadalens folkhögskola. Här finns parkering och informationstavla.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss