Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kråkebo

Bokåsen från Kråkeboberg. Foto: Peter Wredin

Naturreservatet omfattar lövskogsbestånd vid de båda bergen Kråkeboberg och Åsakullen på Åsundens västra sida. De utgör viktiga värdekärnor i en trakt med särskilt värdefulla lövskogar kring sjöarna Torpasjön, Sämsjön, Åsunden och Yttre Åsunden.

Reservatet innehåller höga naturvärden av flera olika slag, främst knutna till lövskogarna med dess rika lundflora, skyddsvärda moss- och lavflora och äldre trädskikt. Här finns ett betydande inslag av äldre träd och död ved. Miljöer av denna typ är en ovanlig företeelse i länet och även i resten av landet. Skogarna med anslutande hagmarker och öppen mark vid sjön Åsunden har estetiska värden och är av betydelse för landskapsbilden.

Här finns många näringskrävande lundväxter som blåsippa, lungört, tandrot, gulsippa, myskmadra och vårärt.

Friluftsliv

Området används av både lokalbefolkning och sommarboende i omgivningarna för vandringar och naturstudier.

Åsakullens östsluttning utnyttjades förr som slalombacke och vid foten av backen ligger den så kallade Åsastugan.

Skyddet av detta område har delfinansierats med medel ur EU:s LIFE-naturfond. Fonden delfinansierar naturvårdsprojekt med syfte att skydda och vårda områden som ingår i det ekologiska nätverket av skyddad natur i Europa, Natura 2000.

Kråkebo. Foto: Peter Wredin

Åskullen Foto: Peter Wredin

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Kråkebo men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • plocka, gräva upp eller samla in växter eller växtdelar med undantag för bär och svamp
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen,
  • störa djurlivet till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet vistas nära rovfågelbo, lya eller gryt
  • ta med sig eller skada torraka eller kullblåst träd
  • göra upp eld annat än på anvisade platser
  • framföra fordon
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • anordna orienteringstävling, sätta upp orienteringskontroller eller snitsla spår.

Med stöd av 7 kap 7 § miljöbalken kan Länsstyrelsen i särskilda fall medge undantag från meddelade föreskrifter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2001
Areal: cirka 46 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Ulricehamn

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Kråkebo ligger på västra sidan om Åsunden, mellan Brunn och Tvärred. Du tar av från stora vägen in mot Åsastugan.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss