Broälven

Broälven rinner upp i Skottfjället i norra delen av Lysekils kommun. Den mynnar i Brofjordens inre grunda del. Vattendraget har ett markerat meandrande lopp och rinner genom ett uppodlat jordbrukslandskap.

I Broälvens övre del finns viktiga reproduktionsområden för havsöring. Stammen är ursprunglig och är en viktig genetisk resurs.

Grundområdena i Brofjorden utanför älvens mynning är också en värdefull miljö för havsöringen. Utvandrande vuxna och unga havsöringar är under våren beroende av den näringsproduktion som finns i det grunda havsområdet.

Naturvårdsområdet innehåller också intressanta partier med värdefull flora, till exempel i Halsområdet.

Föreskrifter

Det finns inga särskilda föreskrifter för allmänheten. Allemansrättens regler gäller dock.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 1995
Areal: cirka 194 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Lysekil