Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Munkängarna

Idag är det mesta av Munkängarna en högstammig och lummig lövskog. Här kan du hitta de flesta av våra lövträd.

Ask och alm är nog vanligast men bland de äldre träden är eken vanligast och här finns också många gamla lindar. Om man stannar upp och tittar närmare på de gamla träden ser man att de har vida kronor, ett tecken på att de vuxit upp i ett betydligt öppnare landskap.

Äng, park och gammalt turistmål

Under många århundraden var Munkängarna en slåtteräng till Hellekis och Råbäcks herrgårdar, ett mer öppet landskap med fritt stående träd och buskar. Ännu öppna ytor som visar hur landskapet kan ha sett ut finns kring de båda parkeringsplatserna. Under 1800-talet gjordes delar av ängen om till en engelsk park. Parken var öppen för allmänheten och vid den södra parkeringsplatsen fanns ett turisthotell. Än idag är Munkängarna ett av de mest lättillgängliga och välbesökta områdena på Kinnekulle.

Vårlig blomsterprakt och mycket mer

Det som lockar flest besökare är nog vårens frodiga blomning på lövsalgolvet med vitsippor, gulsippor, nunneört, lundviol och försommarens hav av ramslökens snövita blombollar. Men här finns väldigt mycket mer. Munkängarna är ett av de mest värdefulla naturreservaten i Västra Götalands län. Här lever hundratals arter av svampar, lavar, insekter, örter och fåglar som är mycket kräsna i sitt val av livsmiljö och som saknas i det omgivande landskapet.

De värdefulla gammelträden

Nyckeln till denna artrikedom är mängden av gamla lövträd sedan områdets tid som äng. Både de gamla träd som står öppet i lövängarna och de slutna lövsalarna är av stort värde för växt- och djurlivet. I dagens landskap är dock de mer öppna miljöerna med träd som står fritt i sol och ljus en stor bristvara. På sikt kommer därför delar av Munkängarna att öppnas upp för att friställa månghundraåriga ekar och andra gamla lövträd som farit illa av igenväxning och skugga.

Foto: Amelie Wintzell

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Munkängarna men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg
 • parkera annat än på särskilt anvisad plats
 • cykla annat än på Kinnekulle vandringsled och på anlagd väg. Det förbjudet att anordna cykeltävlingar annat än på anlagd väg
 • rida annat än på markerad ridled och på anlagd väg
 • medföra okopplad hund
 • elda
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar
 • plocka eller gräva upp gräs, örter, mossor, lavar eller svampar. Det är dock tillåtet att plocka bär och matsvamp
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur
 • inplantera djur- eller växtart
 • bryta loss, knacka sönder eller föra bort sten, mineral eller fossil från reservatet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • anordna idrottstävlingar eller andra arrangemang för fler än 200 personer
 • anordna organiserad ridning annat än på anlagd väg.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2007
Areal: cirka 76 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Götene

Munkängarna ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000, och är bildat med delfinansiering av EU-fonden LIFE-natur.

Om Natura 2000

Hitta hit

Munkängarna ligger på nordvästra delen av Kinnekulle.

Det finns två parkeringsplatser som nås genom att följa vägskyltar från landsvägen mellan Hällekis samhälle och Västerplana (Lidköping). Parkering får bara göras på de anlagda parkeringsplatserna.

Munkängarna nås också lätt med Kinnekulletåget, bara en kort promenad från Råbäcks station.

Kinnekulle vandringsled går genom en stor del av reservatet Länk till annan webbplats.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss