Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Anneröd-Hogsäm

Anneröd-Hogsäms naturreservat är ett stort sammanhängande lövskogsområde. Ek dominerar på bergssidorna, bok i dalgångarna. Bokskogen tros vara Sveriges nordligaste, spontant uppkomna. Det finns planterad bok längre norrut.

I centrala och södra delen av området finns skaljord. Alltså jord som innehåller skalrester från musslor, snäckor och liknande. Det ger en näring och en rik flora. Här kan du exempelvis hitta trolldruva, ormbär, gullviva och blåsippa. Även lav- och svampfloran är rik i området.

Populärt utflyktsmål

Anneröd-Hogsäm är ett populärt utflyktsmål, speciellt på grund av sin vackra bokskog. Även omgivningarna är utmärkta strövområden. En del av Soteleden går genom området. Torparslingan, en kulturstig med torpargrunder, går också i delar av reservatet. Här finns bekvämligheter som vindskydd och övernattningsstuga.

Du hittar Anneröd-Hogsäms naturreservat ungefär fyra kilometer nordost om Bovallstrand, i norra delen av Sotenäs kommun.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservat Anneröd-Hogsäm, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon, förutom vid uttransport av jaktbyte
  • plocka eller gräva upp växter eller insamla vedsvamp, lav eller mossa. Förbudet gället inte plockning av bär, vitsippor (då arten är lätt att känna igen och inte hotas av insamling) och matsvamp för husbehov
  • tillvarata eller på annat sätt skada torraka, låga eller vindfälle
  • medföra okopplad hund. Förbudet gäller ej vid jakt och inte för markägare under den tid på året som hundar kan hållas lösa enligt lag
  • cykla eller rida. Ridning är tillåten för markägarna inom reservatet under förutsättning att det är för privata ändamål och inte i kommersiellt syfte samt att stigsystem och naturvärden inte skadas
  • campa på andra än anvisade platser

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2004
Areal: cirka 97 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Sotenäs

Hitta hit

Anneröd-Hogsäm nås från väg 171 mellan Hunnebostrand och Askum.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss