Anneröd-Hogsäm

Anneröd-Hogsäms naturreservat är ett stort sammanhängande lövskogsområde. Ek dominerar på bergssidorna, bok i dalgångarna. Bokskogen tros vara Sveriges nordligaste, spontant uppkomna. Det finns planterad bok längre norrut.

I centrala och södra delen av området finns skaljord. Alltså jord som innehåller skalrester från musslor, snäckor och liknande. Det ger en näring och en rik flora. Här kan du exempelvis hitta trolldruva, ormbär, gullviva och blåsippa. Även lav- och svampfloran är rik i området.

Populärt utflyktsmål

Anneröd-Hogsäm är ett populärt utflyktsmål, speciellt på grund av sin vackra bokskog. Även omgivningarna är utmärkta strövområden. En del av Soteleden går genom området. Torparslingan, en kulturstig med torpargrunder, går också i delar av reservatet. Här finns bekvämligheter som vindskydd och övernattningsstuga.

Du hittar Anneröd-Hogsäms naturreservat ungefär fyra kilometer nordost om
Bovallstrand, i norra delen av Sotenäs kommun.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservat Anneröd-Hogsäm, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon, förutom vid uttransport av jaktbyte
  • plocka eller gräva upp växter eller insamla vedsvamp, lav eller mossa. Förbudet gället inte plockning av bär, vitsippor (då arten är lätt att känna igen och inte hotas av insamling) och matsvamp för husbehov
  • tillvarata eller på annat sätt skada torraka, låga eller vindfälle
  • medföra hund som inte är kopplad. Förbudet gäller ej vid jakt och inte för markägare under den tid på året som hundar kan hållas lösa enligt lag
  • cykla eller rida. Ridning är tillåten för markägarna inom reservatet under förutsättning att det är för privata ändamål och inte i kommersiellt syfte samt att stigsystem och naturvärden inte skadas
  • campa på andra än anvisade platser.

Serviceinformation

  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2004
Areal: cirka 97 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Sotenäs

Hitta hit

Anneröd-Hogsäm nås från väg 171 mellan Hunnebostrand och Askum.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.