Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ed 3:1, Skansen

Blåsippa. Foto: Martin Fransson

Blåsippa. Foto: Martin Fransson

Det vanligaste namnet på detta lilla naturreservat mitt inne i Ed är Skansen, efter den lilla befästning som ligger strax utanför naturreservatet. Skansen är en lummig lövskogsbevuxen ravin i sluttningen ner mot Stora Le. Sluttningen är en del av en ändmorän från senaste istiden. En naturstig leder genom området.

Skogen domineras av ek och är därmed länets nordligaste ekskog. Här finns också mycket hasselbuskar. Lundväxter som blåsippa, ormrot och trolldruva trivs i lövrädens skugga. På de torrare platåerna växer blåbär och liljekonvalj samt fibblor, gökärt och skogsnäva. I sluttningar och ravinens botten finns många olika ormbunkar, som till exempel strutbräken, majbräken, hultbräken och ekbräken. Fåglar du kan få se är grönsångare och svarthätta.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet men tänk på att det inte är tillåtet att

  • ta bort eller på annat sätt skada växter
  • skada eller döda däggdjur och fåglar inom området samt att förstöra deras bon eller ägg.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 1963
Areal: Cirka 4 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Dals-Ed

Hitta hit

En gångväg från Eds samhälle leder till naturreservatet.

Länk till karta med vägbeskrivning (eniro.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss