Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Brommö skärgård

Västra Brommö, grannöarna Hovden, Bockön, Lindökroken och Klypholmen bildar tillsammans Brommö skärgårds naturreservat. Här finns hällmarkstallskog och många fina badstränder med klippor och sand.

Vegetationen gillas av nattskärran, en märklig fågel som fyller de korta nordiska sommarnätterna med ett elektriskt spinnande läte. Nattskärran lever av skalbaggar och nattfjärilar.

Klapperstensfält och flygsand

I slutet av 1800-talet var delar av området trädlöst. Här gick betande djur som tillhörde de torp och hemman som låg spridda på ön, och höll vegetationen nere. Idag är betesdjuren borta och träden får sträcka sig mot skyn efter behag. Brommö skärgård bjuder på vackra klapperstensfält och fina områden med flygsand, sand som förflyttats av vinden och bildat sanddynor. I de karga miljöerna trivs en rad rara örter. Ryl, skogsknipprot, granspira, ljungögontröst och dvärglin är några. På sydvästra delen av Hovden får du varken plocka eller kasta sten.

Vada mellan öarna

Toaletter, eld- och rastplatser finns på flera ställen. På norra ön finns härliga sandstränder. Östsidan av Lindökroken har en fin naturhamn med toaletter och sopstation. Mellan Brommö och grannön Hovden finns en grund, sandig passage som gör det möjligt att vada mellan öarna. Att stå i sundet, mellan Brommö och Hovden, är en kittlande känsla. Kanske passerar den mäktiga fiskgjusen eller den smidiga lärkfalken samtidigt förbi. Båda häckar i området.

Brommö skärgård innefattar några av Vänerns 22 000 öar, holmar och skär. Det finns fem fågelskyddsområden med tillträdesförbud – titta på skyltarna vad som gäller i området. Öarna har flera stigar och markerade leder som utgår från Brommös färjeläge. Du kan hyra en cykel och ta dig runt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Brommö skärgård men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • elda på annat än av naturvårdsförvaltaren iordningställda eldstäder
 • framföra motordrivet fordon
 • förtöja båt mer än två dygn i följd på samma plats
 • tälta mer än två dygn i följd på samma plats
 • medföra okopplad hund på land
 • anbringa tavla, plakat, affisch eller annan störande anordning
 • på ett störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare, musikinstrument eller dylikt
 • färdas eller uppehålla sig inom de områden som angivits på bifogad karta under tiden 1 april-31 juli
 • fälla eller på annat sätt skada stående döda träd
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada stående träd och buskar

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1987
Areal: cirka 950 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Mariestad

Området ingår i EU.s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Brommö ligger utanför Torsö, norr om Mariestad. Du tar dig dit via Torsö och en mindre färja till Brommö eller med egen båt. Parkera bilen i Laxhall, färjan tar endast cyklister och gående.

Till öarna i Brommö skärgård måste du färdas i egen båt.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss