Brommö skärgård

Tallskog och sanddyner

Hovden med öarna däromkring är ett av de mest besökta utflyktsmålen i Mariestads skärgård. Här finns hällmarkstallskog och många fina badstränder med klippor och sand.

Tre öar är fågelskyddsområden med tillträdesförbud 1 april-31 juli.

Västsidan av Brommö och Lindökroken har naturhamnar med viss service i form av toaletter och sophämtning.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Brommö skärgård men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • elda på annat än av naturvårdsförvaltaren iordningställda eldstäder
 • framföra motordrivet fordon
 • förtöja båt mer än två dygn i följd på samma plats
 • tälta mer än två dygn i följd på samma plats
 • medföra okopplad hund på land
 • anbringa tavla, plakat, affisch eller annan störande anordning
 • på ett störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare, musikinstrument eller dylikt
 • färdas eller uppehålla sig inom de områden som angivits på bifogad karta under tiden 1 april-31 juli
 • fälla eller på annat sätt skada stående döda träd
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada stående träd och buskar.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Toalett Toalett
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 1987
Areal: ca 950 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Mariestad

Området ingår i EU.s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Brommö ligger utanför Torsö, norr om Mariestad. Du tar Dig dit via Torsö och en mindre färja till Brommö, om du inte har egen båt. Färjan mellan Fågelö och Brommö tar dock endast cyklister och gående. Till öarna i Brommö skärgård måste du färdas i egen båt.

Länk till Hitta.selänk till annan webbplats