Brännefjäll

Blandskog i höstfärger, mossor, lavar och stenar.

Foto: Länsstyrelsen i Västra Götaland

Naturreservatet Brännefjäll ligger sydost om Lilla Edet. Reservatet består av äldre lövblandad barrskog i kuperad terräng.

Naturreservatet ligger i ett kuperat landskap med bergsryggar, branter och dalgångar. Tvärs genom området går bergsryggen som har gett namn åt reservatet.

Uppe på höjderna finns äldre hällmarkstallskog med gott om död ved. Det finns även blötare partier med sumpskog. I östra delen av reservatet växer ekskog i branterna. Här finns även en del gamla ekar med stora, vida kronor.

En mindre väg går tvärs genom området, men i övrigt finns det inte så många stigar. Skogen är ett trevligt utflyktsmål för till exempel strövtåg och svampplockning.

En parkering är planerad men ännu inte anlagd.

Tallskog

Bild: Josefin Munoz

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Brännefjälls naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare, fyrhjuling eller motsvarande
  • utplantera främmande och/eller invasiva arter
  • ställa upp husvagn eller husbil över natt
  • skada eller göra åverkan på levande och döda träd och buskar

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2019
Areal: 43 hektar
Förvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Lilla Edet

Hitta hit

Reservatet ligger sydost om Lilla Edet, på östra sidan av väg 45. Infart finns vid Lillesjön på vägen mellan Låcktorp och Larsered.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss