Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Store mosse

Store Mosse ligger 1,5 kilometer sydost om Forshälla kyrka, strax norr om Häljerödssjön. Den utgörs av en myr med välutvecklad myrvegetationszonering.

Myren är inte välvd men har flera typiska mossepartier. Myren är glest bevuxen med tall. I de fuktiga höljorna växer vitag, brunag och småsileshår. I laggpartiet växer flera starrarter samt myrlilja.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Store mosse. Det finns inga särskilda föreskrifter för allmänheten. Allemansrättens regler gäller dock.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1973
Areal: cirka 26 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Uddevalla

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Reservatet nås genom att ta vägen söderut vid Forshälla kyrka. Store Mosse ligger i anslutning till denna väg.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss