Store mosse

Store Mosse ligger 1,5 kilometer sydost om Forshälla kyrka, strax norr om Häljerödssjön. Den utgörs av en myr med välutvecklad myrvegetationszonering.

Myren är inte välvd men har flera typiska mossepartier. Myren är glest bevuxen med tall. I de fuktiga höljorna växer vitag, brunag och småsileshår. I laggpartiet växer flera starrarter samt myrlilja.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Store mosse. Det finns inga särskilda föreskrifter för allmänheten. Allemansrättens regler gäller dock.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Bildat: 1973
Areal: cirka 26 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Uddevalla

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Reservatet nås genom att ta vägen söderut vid Forshälla kyrka. Store Mosse ligger i anslutning till denna väg.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.