Näsaviken

Foto: Leif Andersson

Stora och gamla ekar är numera sällsynta i det svenska landskapet. Men längs Vätterns västsida, från Brandstorp i söder till Karlsborg i norr, finns fortfarande ett pärlband av gammelekar.

Området är en värdetrakt för ek. Här skyddas de gamla ekarna men det är bara en del av arbetet. Här skapas också rum för nya ekar, som ska ta vid när dagens bjässar försvinner.

Eken är oerhört viktig för den biologiska mångfalden. Inget annat svenskt träd står värd för lika mycket liv som en grov gammelek. Här lever mängder av mossor, lavar, insekter och fåglar. Några är helt beroende av eken för sin överlevnad.

Reservatet har tre tydliga rum. Den öppna, eksmyckade betesmarken i väster, lövsumpskog i mitten och Vätterns strandmiljö längst i öster.

Genom reservatet rinner Norra Fågelåsbäcken. Bäcken förenar de tre rummen, innan den slutligen försvinner ut i Vättern.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Näsaviken men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare, fyrhjuling eller motsvarande
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar
  • plantera ut växt- eller djurart
  • samla in insekter, lavar, mossor och svampar. Det är tillåtet att plocka matsvamp
  • anordna lägerverksamhet eller idrottstävling.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 2014
Areal: ca 6,6 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Töreboda