Höga flöden i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Näsaviken

Foto: Leif Andersson

Näsaviken är område med den sällsynta bergarten olivinhornbländit som går i dagen på klipporna i väster. Gles barrskog, näringsrik mark och värdefull svampflora omger sjön Velen.

Näsaviken är ett näringsrikt naturreservat som lockar fram mängder av svampar och växter. Det finns hela 28 ovanliga svampar i naturreservatet. Hälften är rödlistade. Med rödlistning menas att svamparna är hotade till sin existens i vårt land. Här finns exempelvis grangråticka, gyllenspindling och puderspindling. Du hittar också bitter taggsvamp och en rad andra sällsynta fjälltaggsvampar.

Ovanlig ormbunke

Förutom svamp växer här också en ovanlig ormbunke, brunbräken. Det är tack vare bergarten olivinhornbländit som ormbunken finns här, eftersom den kräver nämligen mineralet olivin för att trivas. Brunbräken är bara känd från ett par olika platser i Sverige.

Gammal bondeskog

Skogen i reservatet är en gammal bondeskog. Här har inga stora avverkningar ägt rum, utan människorna har nöjt sig med att plocka ut enstaka träd för husbehov. Det kallas
för plockskogsbruk. Ett enkelt skogsbruk som öppnar upp små gläntor i naturen.

Det sparsamma uttaget ger skogen en fin variation med ett blandat myller av träd i olika åldrar. Variationen lockar i sin tur till sig en mängd olika livsformer – alltså en rik biologisk mångfald.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Näsaviken men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare, fyrhjuling eller motsvarande
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar
  • plantera ut växt- eller djurart
  • samla in insekter, lavar, mossor och svampar. Det är tillåtet att plocka matsvamp
  • anordna lägerverksamhet eller idrottstävling.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2014
Areal: cirka 6,6 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Töreboda

Hitta hit

Näsaviken ligger öster om Töreboda, strax öster om Brännhult.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss