Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ingasäter-Rödegården

Naturreservatet Ingasäter-Rödegården ligger på Billingens nordostsluttning. Ingasäter-Rödegården och angränsande Garparör är mycket populära strövområden.

Ingasäter-Rödegården ligger i en sedan länge bebodd bygd. Odlingsterrasser, odlingshak, odlingsrösen, stenmurar och hamlade träd vittnar om en lång historia av uppodling.

Naturreservatet är en mosaik av betesmarker, lövklädda hagmarker och betade igenväxningsmarker. Väster om Rödegården finns flera alkärr och i skogen strax väster om väg 26 en del källdrag.

I området finns många gamla grova ädellövträd, som har stor betydelse för traktens lövskogsfåglar. Här finns bland annat mindre hackspett och göktyta. Träden har också en värdefull moss- och lavflora. Ett annat av reservatets värden är de många blommande träd och buskar som erbjuder nektar och pollen åt olika insekter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Ingasäter-Rödegården, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • insamla, förstöra eller skada döda träd, grova grenar och vindfällen
 • medföra okopplad hund
 • cykla
 • framföra motordrivet fordon
 • tälta, ställa upp husvagn eller husbil
 • göra upp eld
 • anordna militära övningar
 • sätta upp tavla, plakat, affisch eller annan störande anordning
 • utplantera djur- och växtarter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2007
Areal: cirka 34 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Skövde

Hitta hit

Hästhagen ligger nordost om Mariestad, vid Sundsmarken på vägen ut till Torsö.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss