Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Björshuvudet

Björshuvudet naturreservat. Foto: Länsstyrelsen

Björshuvudet är beläget på nordvästra Tjörn, cirka 4 kilometer norr om Kyrkesund. Reservatet omfattar mark inom Björshuvudet, Halsbäck, Klövedal, Önneröd, Kolleröd, Vik och Toröd. Detta dramatiskt formade landskap utmed kusten är väldigt omväxlande och har en fantastiskt tilltalande landskapsbild. Uppe på bergsknallarna får man en otrolig utsikt över naturreservatet och Stigfjordens skärgårdsvyer.

Området består av en mosaik av olika naturtyper, bland annat lövskogar, betesmarker, strandängar och rikkärr och omges av Stigfjordens salta vatten i norr.

Landskapet är kraftigt kuperat och domineras av höga, dramatiskt formade bergsklackar med höga stup. Bergen är kala eller har en mager vegetation av ljung, kruståtel och lavar samt spridda buskar av en, ek, björk och tall. Bergshöjderna genomskärs av dalgångar där marken ofta har inslag av skalgrus (kalkrika skalrester från marina musslor och snäckor). Detta gör att här finns en rik flora av kärlväxter och mossor i naturbetesmarker och rikkärr, som finns spridda över Björshuvudet och vid Viks kile.

Värdefulla randlövskogar

Många av de smala dalgångarna är bevuxna med lövträd och buskar. Vid foten av bergsknallarna växer så kallade randlövskogar av ädellövträd, främst ek. Ekarna är ofta knotiga och gamla. De största och mest värdefulla randlövskogarna hittar man i områdets södra och östra delar. Även i skogarna finns kalkgynnad lundflora, som trivs här tack vare inslaget av skalgruset i marken. Randlövskogar är ett Bohuslänskt fenomen som endast finns utmed kusten och återfinns inte i länets inland.

Det finns gott om sällsynta arter i den varierande naturen. En strandäng intill havet (Stigfjorden) är exempelvis länets bästa lokal för den starkt hotade arten kustgentiana. Strandängarna är för övrigt botaniskt rika. I rikkärren kan man upptäcka flera olika orkidéer blandat med fina brunmossor.

Sandstränder och badklippor

Området är ett välbesökt utflyktsmål framför allt sommartid. Fina sandstränder och badklippor i norr i anslutning till vackra betesmarker samlar många besökare framför allt sommartid. Många besökare är båtburna som lägger till vid klipporna ute på Björshuvudet. För den som tar sig fram i området erbjuds mycket fina upplevelser med vida utblickar från bergen och fina lövskogar däremellan. Stigar och småvägar i naturreservatet är trevliga att använda för promenad eller vandring, men är på de flesta ställen inte framkomliga med barnvagn eller olika typer av rörelsehinder.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Björshuvudet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon i terräng. Gäller inte vid uttransport av fällt
  vilt vid jakt eller för jordbrukets och skogsbrukets behov. Utkörning av
  virke får göras längs väg markerad i bilaga 1B.
 • göra upp eld, förutom på iordninggjorda grillplatser, se karta i bilaga 1B.
  Gäller inte på åkermark. Förbudet gäller även engångsgrillar men inte
  andra medhavda grillar, gasol- och spritkök och liknande.
 • ställa upp husvagn/husbil.
 • medföra okopplad hund i hagar med betande djur. Gäller inte berörd
  markägare/djurägare/jakträttsinnehavare. I övrigt gäller koppelregler enligt
  lagen om tillsyn över hundar och katter.
 • samla in mossor och lavar samt gräva upp kärlväxter
 • skada eller göra åverkan på levande och döda träd och buskar
 • plantera ut främmande och/eller invasiva arter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2019
Areal: 443 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tjörn

Hitta hit

Björshuvudet är beläget på nordvästra Tjörn, cirka 4 kilometer norr om Kyrkesund. Vid Toröd holme, strax öster om naturreservatet, finns en kommunal badplats med en parkeringsplats som även kan användas av reservatsbesökare.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss