Holmaberg

Holmaberget är en liten bergknalle som skiljer sig från den omgivande gnejs-berggrunden.

Berget utgörs här av hyperit, vilket gör växtligheten mycket artrikare på Holmaberget än i det omgivande landskapet. I sluttningen mot väster växer lind, ek och hassel. På krönet växer mängder med liljekonvalj. I den östliga branten växer alm och lönn. Här finns också kransrams, getrams, trolldruva och desmeknopp.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Holmaberg men tänk på att det inte är tillåtet att

  • ta bort eller på något sätt skada träd, buskar och växter inom området
  • tälta
  • elda
  • skräpa ned.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 1964
Areal: cirka 0,5 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Svenljunga

Hitta hit

Holmaberg ligger nordost om Östra Frölunda, i närheten av Borryd.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.