Snöfall i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Halla

Foto: Ann-Charlotte Ekensten

Naturreservatet Halla klingar kanske inte alldeles bekant i allas öron. Lasse i Bergets grotta är nog mer berömd. Grottan ligger i den vackra sandstensklev som skär genom naturreservatet.

Halla är på väg att bli som det en gång var. Alltså betesmarker. Ett hedartat öppet landskap med spridda träd och buskar. Men att öppna upp ett område som i decennier dränkts i sly kräver både tid och tålamod. Än återstår mycket arbete för att få Halla i gammal god form.

Vackert och dramatiskt

Det finns en hel del ålderstigna tallar och ekar i naturreservatet. Vackra och ståtliga, väl värda en stunds rofylld betraktelse. Ekarna trivs i anslutning till den bitvis dramatiska sandstensklev som löper genom hela naturreservatet.

I det öppnare landskapet ovanför kleven huserar törnskatorna under sommaren. De färggranna fåglarna spanar gärna av omgivningen från toppen av en buske.

Låt leden leda dig


Kinnekulle vandringsled passerar genom stora delar av Halla naturreservat. Leden tar dig förbi Lasse i Bergets grotta.

I stenbostaden, grottan, bodde Lasse och Inga Eriksson under mycket enkla former i slutet av 1800- och början av 1900-talet. Ett öde som onekligen stämmer till viss eftertanke.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Halla, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg
 • parkera annat än på särskilt anvisad plats
 • cykla annat än på Kinnekulle vandringsled. Det är förbjudet att anordna cykeltävlingar eller organiserad cykling annat än på anlagd väg
 • rida i kärr och våtmarker. Ridning får inte ske på sådant sätt att vandringsleder eller markerade stigar skadas
 • medföra okopplad hund
 • elda
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar
 • plocka eller gräva upp gräs, örter, mossor, lavar eller svampar. Det är dock tillåtet att plocka bär och matsvamp
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur
 • inplantera djur- eller växtart
 • bryta loss, knacka sönder eller föra bort sten, mineral eller fossil från reservatet
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.


Det är vidare förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 • anordna idrottstävlingar eller andra arrangemang för fler än 200 personer
 • anordna organiserad ridning annat än på anlagd väg
 • anordna läger.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2008
Areal: cirka 60 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Götene

Halla ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000, och är bildat med delfinansiering av EU-fonden LIFE-natur.

Om Natura 2000

Hitta hit

Utgå från parkeringsplatsen vid Lasse i Bergets grotta, väster om Husaby kyrka. Följ vandringsleden in i reservatet.

Länk till karta med vägbeskrivning (eniro.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss