Moghult

Foto: Hans Alexandersson

Runt gården Moghult finns två områden med gammal skog. Det ena ligger som en ö omgiven av kärr- och mossmarker. Det andra är en utpräglad sumpskog.

Båda består av skog med mycket gamla granar och tallar. En del granar är över 200 år gamla, vissa till och med över 300 år, och tallarna ännu äldre. Det finns många vekefuror i områdena. Det är tallar, från vilka man har skördat ved för tjärbränning.

Under mosstäcket finns på sina håll ett tjockt lager av kol- och sotrester som vittnar om gångna tiders tjärbränning. Datering av vekefurorna, från vilka tjärveden höggs, visar att tjärbränningen upphörde omkring 1830 i det här området. Skogsmarken täcks på många håll av mjuka lav- och mossmattor. Kuddarna av falsk vitmossa (Leucobryum glaucum) är uppenbara. I ett av områdena växer orkidén knärot, mattlummer och myrlilja.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Moghults naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att skada skog, mark eller på marken befintliga växter eller samhällen av mossor och lavar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 1955
Areal: cirka 4 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tranemo

Hitta hit

Moghult ligger öster om Tranemo, väster om vägen mellan Nittorp och Grimsås.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.