Mörttjärn

Foto: Martin Fransson

Naturreservatet Mörttjärn ligger i anslutning till Dals-Rostocks samhälle, cirka 9 kilometer väster om Mellerud. Området gränsar till det gamla sanatorieområdet. Naturreservatet ligger tätortsnära med en mängd vandringsstigar i området.

1911 stod sanatoriet färdigt, med många olika byggnader. Verksamheten har satt sin prägel på närområdet, med uppförda monument och parkmiljöer.

Området har sedan 1950-talet använts flitigt för friluftsliv.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Mörttjärn men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • ställa upp husvagn/husbil
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och ikullfallna träd och buskar
  • gräva upp kärlväxter, samla in mossor, lavar, insekter och vedlevande svampar
  • störa djurlivet genom att klättra i boträd eller medvetet vistas nära rovfågelbo, lya eller gryt
  • medföra okopplad hund med undantag för vid jakt med drivande/stötande hund och vid eftersök
  • framföra motordrivet fordon och rida på annat än befintliga vägar
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2007
Areal: cirka 27 hektar
Naturvårdsförvaltare: Melleruds kommun
Kommun: Mellerud

Mörttjärn är ett kommunalt naturreservat.

Hitta hit

Naturreservatet ligger sydväst om Dals-Rostocks samhälle. Området nås lätt från det före detta sanatorieområdet.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.