Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kedum-Torpa

Foto: Martin Fransson

Naturreservatet utgörs till största delen av en naturskogsartad barrblandskog med en ålder på cirka 150 år. Flera tallar är till och med över 200 år och bildar jätteträd.

Torrträd och kullfallna träd förekommer också i skogarna. Området som tidigare har betats saknar nästan helt spår av skogsbruk. Terrängen är blockig och småkuperad.

Större delen av området är bevuxet med barrblandskog. Enstaka lövträd såsom björk, asp, rönn och ek förekommer. Torrträd finns i hela området, undervegetationen är rik på mossor, blåbär och ljung på berghällarna. Lågor finns till viss del, men inte många av äldre datum. Tydligen har man tagit tillvara stormställda träd men i övrigt avstått från avverkning. Enstaka stubbar kan hittas, men något egentligt skogsbruk tycks inte ha förekommit.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Kedums-Torpa men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra fordon
  • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn
  • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller jämförbar anordning
  • cykla eller rida
  • elda
  • tälta
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
  • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
  • anordna läger, sätta upp orienteringskontroller eller snitslade spår.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 1995
Areal: cirka 19 hektar
Naturvårdsförvaltare: Lidköpings kommun
Kommun: Lidköping

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 1,5 kilometer sydost om Norra Kedums kyrka, norr om vägen mellan Trollhättan och Lidköping.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss