Skogastorp

Vy över ängar med blommande klöver i förgrunden.

Foto: Hans Alexandersson

Skogastorp är ett eldorado för den natur- och kulturintresserade. Naturreservatet bjuder på en enastående flora i ett varierat och intressant kulturlandskap. Inom små avstånd finns allt från rikkärr, alvarmarker och frodiga lövskogar till ett välbevarat kulturlandskap med fornåkrar och megalitgravar.

Skogastorpskärret är ett omtyckt utflyktsmål både bland botaniker och den naturintresserade allmänheten. Spänger och stigar leder besökarna och minskar slitaget på den känsliga marken.

Rikkärr och alvarmarker

I Skogastorp går Plantabergets lerskiffer och kalksten i dagen på flera ställen och ger upphov till rika jordar med en örtrik vegetation. Flera källor med kalkrikt vatten ger på vissa håll upphov till så kallade kalktuffbildningar.

Här finns Skogastorpskärret, ett extremrikkärr som under lång tid varit välkänt för sina orkidéer med bland annat luktsporre, men även sin i övrigt rika flora. Även alvarmarkerna vid Högstena alvar och Öja hed är välkända och representerar en mycket ovanlig naturtyp. Lövskogarna på Plantabergets sluttningar har höga naturvärden med orkidéer och många lundväxter.

Anrika kulturbygder

Nära Högstena by finns ett flertal megalitgravar som visar att området var väl befolkat redan under stenåldern. Från Högstena kyrka går också det gamla fädrevet som leder till utmarksbetena på Plantaberget. En del av ängsmarkerna bär spår efter åkerbruk, så kallade ”fossila” åkrar, som övergavs för mycket länge sedan.

Landskapet vid Högstena by är mycket intressant med välbevarade samband mellan bykärna, fägata, äldre utmarksbeten och forntida gravområden.

Bra att veta

 • Strax norr om Skogastorp ligger naturreservatet Djupadalen, Dala och vidare upp ligger Varholmen, Dala. I närheten ligger Nya Dala-Stenåsen.
 • Rikkärr – en typ av myr rik på mineraler som höjer markens pH-värde, och skapar en bra miljö för bland annat orkidéer.
Skogastorp

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Skogastorp, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg
 • rida i kärr och våtmarker. Ridning får inte ske på sådant sätt att naturvärden eller vandringsstigar skadas
 • elda annat än på anvisad plats
 • skada döda, liggande eller stående träd eller vindfällen
 • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller ris eller på annat sätt skada vegetationen
 • plocka eller gräva upp ris, gräs, örter, mossor, lavar eller svampar. Det är dock tillåtet att plocka bär och matsvampar
 • fånga eller samla in ryggradslösa djur
 • inplantera växt- eller djurarter
 • anordna idrottstävlingar eller andra arrangemang för fler än 100 personer
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna organiserad ridning annat än på väg.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2007
Areal: cirka 117 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Falköping

Hitta hit

Skogastorp ligger strax norr om Högstena kyrka, tre kilometer söder om Stenstorp.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss