Steneby

Foto: Hans Alexandersson

Vid Steneby kyrka finns ett av Dalslands spännande spår från istiden. I den vackra sluttningen ned mot Stenebyälven finns många jättegrytor. En del är perfekt rundsvarvade och flera meter djupa. Dessutom finns det många halvcirkelformade urgröpningar i de lodräta bergytorna. Den största är sju meter djup och ligger alldeles nere vid strandkanten.

Jättegrytorna har bildats av rinnande vatten. Stenebyälven är idag bara en liten rännil jämfört med den mäktiga isälv som forsade fram här för omkring 10 000 år sedan. Den rann mot söder under landisens mäktiga täcke och förde med sig enorma mängder sten, grus och slam. Under loppet av några hundra år avsattes dessa massor dels i Ivägsåsen, dels i det vidsträckta delta som idag kallas Ödskölts moar.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Steneby men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • skada fast naturföremål eller ytbildning,
  • tälta
  • göra upp eld
  • framföra cykel eller motordrivet fordon

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 1968
Areal: Cirka 3 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Bengtsfors

Hitta hit

Till Steneby kommer man antingen via väg 164 från Ed eller väg 172 från Bäckefors.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.