Stora Fjället

Naturreservatet Stora Fjället är ett storslaget skogsområde väster om Granvik i Tivedens utkanter. Området består till stora delar av ”tjäderskog”, det vill säga gammal hällmarkstallskog med insprängda mossar och bäckdråg. I området finns också några vackra små sjöar samt ett intressant brandfält. Det senare efter en skogbrand år 2008.

Området är kuperat med storslagna vyer. Det finns flera fina stigar, till exempel Granviksleden som går genom den östra delen av naturreservatet. Den som orkar ta sig upp på några av bergknallarna i området blir inte besviken på utsikten. Åt öster kan man se Vätterns vatten och vid horisonten skymta Östergötland.

Bäver och brandlöpare

Bli inte förvånad om en tjäder brakar iväg på vingarna när du vandrar genom området. Vid den inventeringen som gjordes efter branden 2008 påträffades till exempel skalbaggarna brandlöpare, blå praktbagge och Ipidia binotata (saknar svenskt namn) som alla gillar brandfält. Tretåig hackspett har också hittat hit. Runt flera av sjöarna i området har bävern avverkat och därmed satt sina tydliga spår.

Levande ved

En hel del död ved finns i området, och mer kommer att utvecklas efterhand, eftersom skogen får utvecklas fritt. Men vi kanske ska säga ”levande ved” eftersom den snabbt blir full av annat liv i form av svampar, insekter, mossor och lavar.

Hälsningar från förr

För den som är kulturhistoriskt intresserad finns det även några gamla torpställen i området där nu bara ruinerna finns kvar. Där kan man stanna till och fundera kring vilket slit det måste ha varit för att överleva här för 100 år sedan.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Stora Fjället men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • skada döda liggande eller stående träd eller vindfällen eller bryta torra grenar eller kvistar
 • störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbon, lya eller gryt
 • fånga eller samla in vedlevande insekter, ryggradslösa djur, kärlväxter, mossor, lavar eller svamp, med undantag av bär och matsvamp för eget bruk
 • inplantera främmande växt- eller djurart
 • framföra motordrivet fordon annat än på befintliga vägar
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • anordna tävlingar och lägerverksamhet för fler än 100 personer.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2013
Areal: ca 207 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Karlsborg

Hitta hit

Stora Fjället ligger ca 1 km väster om Granvik och 1 mil norr om Karlsborg. Du kan gärna stanna till i Granvik och vandra den fina Granviksleden fram till naturreservatet. Det går också att åka bil fram till sydöstra delen av naturreservatet och parkera vid sjön Stora Ormahålan.

Länk till Hitta.selänk till annan webbplats