Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Backas barrskog

Backas barrskog är en skog i ett kuperat landskap där spår av skogsbruk nästan inte kan ses. Träden i barrskogen har olika ålder och på flera ställen finns ljusare luckor i skogen där äldre träd fallit omkull.

Backas barrskog är en skog i ett kuperat landskap där spår av skogsbruk nästan inte kan ses. Träden i barrskogen har olika ålder och på flera ställen finns ljusare luckor i skogen där äldre träd fallit omkull. Förutom tall och gran finns även en hel del ek och björk och i mindre omfattning också asp, sälg, klibbal, lönn och hassel. Mattor med mossor finns på flera platser och på några platser finns även mark med mycket block och sten. Intressanta och lite ovanliga mossor som finns i naturreservatet är bland annat stubbtrådmossa, kornknutmossa och vedtrappmossa. Spillkråka häckar i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Backas barrskog men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Skada levande träd och buskar, samt skada eller ta bort döda träd

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2018
Areal: cirka 16 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Lilla Edet

Hitta hit

Backas barrskog ligger cirka fyra kilometer öster om Lödöse, norr om naturreservatet Rapenskårs lövskogar. Parkera på reservatsparkeringen för Rapenskårs lövskogar.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss