Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Slättbergen

Naturvårdsområdet består av tre områden, Eriksroparken, Hjortmossen och Sandhem-Halvorstorp, med så kallade slättberg. Dessa är urbergshällar som är helt platta på ovansidan.

Utbredningen av hällarna varierar inom områdena. De plana urbergsytorna utgör rester av det så kallad subkambriska peneplanet, alltså den berggrund som underlagrar de kambrosiluriska bergarterna i västgötabergen.

Eriksroparken ligger i stadsdelen Skoftebyn. Området är en tämligen opåverkad oas i ett tätt bebyggt villaområde. Vegetationen består av tall med inslag av gran, björk och rönn. Hjortmossen är mer parkartad och tillrättalagd. Sandhem-Halvorstorp har relativt ostörd vegetation, med tall, gran och björk med inslag av al.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Slättbergens naturvårdsområde men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra upp eld annat än på medhavd grill eller av kommunen anvisad plats,
  • framföra motordrivet fordon på annan än av kommunen anvisad väg i skötselplanen
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • dumpa trädgårdsavfall eller skräpa ned.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 1997
Areal: cirka 83 hektar
Naturvårdsförvaltare: Trollhättans kommun
Kommun: Trollhättan

Slättbergen är ett kommunalt naturvårdsområde.

Hitta hit

Naturvårdsområdet består av tre områden inne i eller i anslutning till Trollhättans tätort.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss