Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Knäckekullarna med Falkberget

Reservatet som är beläget på södra delen av Kroppefjäll består av två delområden. Den större västra delen karakteriseras av ett antal barrskogsklädda höjdryggar omgivna av dalgångar med myrmarker, bäckar och mindre sjöar. Den mindre, östra delen av reservatet utgörs av en sydostvänd bergsbrant med gles tallskog och vid basen en brantskog av ädellöv samt några mindre bergshöjder med lövrika branter.

Kring Knäckekullarna finns stråk med en rikare flora, bland annat har orkidén skogsknipprot noterats på en lokal söder om höjden. På östsidan finns stråk där arter som sårläka, backskafting, vispstarr och blåsippa uppträder. I klippbranterna uppträder bland annat murruta och flera skyddsvärda lavar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Knäckekullarna med Falkberget men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare eller motsvarande
  • utplantera främmande växt- eller djurart
  • campa eller ställa upp husvagn eller husbil.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2016
Areal: 87,3 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Vänersborg

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss