Höga temperaturer i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stora Höghult

Mossa, tallstammar, lövsly och en rotvälta

I Stora Höghult finns det gott om döda träd. Döden gör Stora Höghult till ett sällsynt levande område. Det kan sällsyntheter som skirmossa, tallticka och tretåig hackspett vittna om.

Reservatet består av en vackert flerskiktad barrskog. Det betyder att det finns träd i flera olika höjd- och storleksklasser. Ålderdomen är också påtaglig i reservatet. Liksom döden. Det finns nämligen gott om döda träd i området. En del står fortfarande upp som torrakor. Andra ligger ner och kallas för lågor. Den här blandningen mellan åldrar och trädslag, liv och död, gör skogen i Stora Höghult sällsynt levande.

Skogen ska få fortsätta utvecklas fritt i naturreservatet. På så sätt förbättras livsförutsättningarna för många av de arter som idag har svårt att överleva i det moderna skogslandskapet. Exempelvis skirmossa, västlig njurlav, tallticka och tretåig hackspett.

På höjderna i naturreservatet växer mest tall. Gran förekommer framför allt i lägre terräng. Det växer även asp, björk, klibbal, rönn, hassel och ek i området, men i betydligt mindre omfattning.

Två mindre vattendrag korsar naturreservatet i nord-sydlig riktning. Delar av marken är kalkpåverkad. I naturreservatet ingår även mindre områden med våtmarker och sumpskog.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Stora Höghult, men tänkt på att det inte är tillåtet att:

  • sätta upp skylt, tavla, affisch, eller göra inskrift
  • skada levande träd och buskar, samt skada eller ta bort döda träd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2019
Areal: cirka 44 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Färgelanda och Uddevalla

Hitta hit

Reservatets parkering ligger vid väg 172, cirka 12 kilometer norr om Uddevalla.

Länk till Eniro.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss