Höga flöden i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Tanumskusten I

Foto: Ingvar Olofsson

Naturvårdsområdet Tanumskusten I omfattar Öddöarna och Daftö i norr till Tanumskilens och Sannäsfjordens mynningar i söder. Skärgårdsavsnittet karaktäriseras av relativt låglänta men småkuperade öar och ett system av mycket grunda vattenområden som genom smala sund står i förbindelse med varandra och som skiljer öarna från fastlandet.

De marinbiologiska värdena är stora inom området. Den goda vattencirkulationen och förhållandevis höga vattentemperaturen bidrar till en hög produktion i de grunda vattenområdena. Förekomsten av vidsträckta ängar av sjögräs (Zostera marina) spelar en stor roll. Massproduktion av mikroorganismer, småsnäckor, småkräftdjur, borstmaskar och en mångfald andra ryggradslösa djur är en viktig näringsresurs för högre djur. Ostronbottnarna hör till de rikaste efter kusten.

Under vår, sensommar och höst utgör de grunda vattenområdena en viktig miljö för stora skaror av rastande vadar- och sjöfåglar. Även häckfågellivet är rikt.

Stränderna i naturvårdsområdet är botaniskt rika. Öppna sandstränder finns framförallt på Resös västsida och Galtös nordvästsida. Tallskogen når på de stora öarna fram till lägen exponerade mot havet.

Friluftsliv

I området finns det många stränder med bra bad och möjlighet till båtliv. Friluftslivet har sin tyngdpunkt på Resö, där det finns en omfattande fritidsbebyggelse och service i form av affär, campingplats, båthamnar med mera.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturvårdsområdet Tanumskusten I. Det finns inga särskilda föreskrifter för allmänheten, men tänk på att reglerna i allemansrättens gäller.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 1988
Areal: cirka 1 217 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tanum, Strömstad

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss