Åskoväder i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Skärbo

Skärboområdet ligger i ett småkuperat sjörikt skogslandskap mellan Laxsjön och Fengersfors i Dalsland. Naturen präglas av berggrunden som till en betydande del består av kalkhaltig lerskiffer. Geologiskt utgör området en nordvästlig utlöpare av den så kallade Dalformationen.

Torpet Skärbo finns belagt redan på 1500-talet. Dagens mangårdsbyggnad anses vara från slutet av 1700-talet. Skärbos inägomark visar på en lång kontinuitet av odling. De små åkertegarna som följer naturen, ängsmarkerna, mängder av odlingsrösen, stigar och vägar har samma former och ligger på samma platser som för 300 år sedan. Marken upphörde att brukas som åker och äng på 1960-talet. Därefter har markerna hävdats genom fårbete.

Vätteros och skogsklocka

Skärbo är en unik skogsgård där de gamla inägomarkerna fortfarande hävdas. Skifferbrottet vid gården utgör en del av den särpräglade och välbevarade miljön. Odlingsmarkerna runt Skärbogården består av lövdominerade skogspartier och nedlagd åkermark. Skogen har en rik flora med arter som skogsbingel, vätteros, skogsknipprot, vårärt och skogsklocka. En av ängsmarkerna har ett stort bestånd av Sankt Pers nycklar.

Rik ängsgranskog

Centralt i områden kring gården Skärbo finns ett lövängsliknande landskap med rik flora. Norr och nordost om gården finns en botaniskt mycket rik ängsgranskog med inslag av rikkärr. Här finns bland annat guckusko. De mest värdefulla områdena ligger i nordost vid Skärbotorpet och Torpemyren samt längs Dammerudsbäckens dalgång söderut. Här växer bland annat blåsippa, vårärt, ormbär, trolldruva och skogstry. I de fuktigare högörtgranskogarna växer tvåblad, skogsnycklar, kransrams och brudborste. Guckuskon finns i två bestånd. Nötkråka, mindre hackspett och flodkräfta förekommer också.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen till Skärbo naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg till och från parkeringsplats
 • göra upp eld
 • plocka eller gräva upp växter eller insamla vedsvamp, lav eller mossa, bryta kvistar eller på annat sätt skada levande växter
 • störa djurlivet till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • bryta loss, knacka sönder eller föra bort sten från reservatet
 • anordna läger, orienteringstävling eller sätta upp fast orienteringskontroll.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2003
Areal: cirka 163 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Bengtsfors

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Norr om Kättilsbo leder mindre väg fram till Skärbo.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss