Guddehjälm

Knotiga bokar, klosterhemman och kvarnar präglar Guddehjälm. Här finns också flera vandringsleder för nyfikna besökare.

Skogen vid Guddehjälm är en av Bohusläns allra största sammanhängande ädellövskogar. Den magra marken gör att många av träden är knotiga och lågväxta. Trots detta är många av träden tämligen ålderstigna.

Här finns två välmarkerade rundslingor, med flera iordningställda platser för fikapausen. Det finns grillplats längs den gula slingan. Stigarna är lättgångna och 3,7 kilometer långa vardera.

Bokticka och mussellav

Flera ovanliga mossor och lavar trivs här och finns på träden. På bokarna hittar vi exempelvis bokvårtlav (Pyrenula nitida), bokfjädermossa (Neckera pumila) och bokticka (Inonotus nodulosus). På ekarna växer mussellav (Normandina pulchella) och korallblylav (Parmeliella triptophylla).

Mussellav.

Gammalt klosterhemman

Guddehjälm omnämns första gången i skrift i 1354 års jordebok som ett klosterhemman. I direkt anslutning till naturreservatet ligger Ytterbys hembygdsgård Guddehjälm som uppfördes år 1800. Här finns också flera torpställen som har märkts ut av Ytterbys hembygdsförening och en kvarnplats med fyra efter varandra liggande kvarnar. I Guddehjälm anordnas allt från kulturpromenader till orienteringstävlingar. Flera vandringsleder genomkorsar området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Guddehjälm, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallad älgdragare eller motsvarande
  • gräva upp växter eller insamla vedsvampar och lavar, eller mossor i kärr och sumpskogar
  • rida utanför markerad ridstig.

 

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2009
Areal: cirka 162 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Kungälv

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Guddehjälm ligger cirka 6 kilometer väster om Kungälvs tätort, strax utanför Ytterby. Området kan nås norrifrån via Marstrandsvägen (väg nr 168). Parkeringsplats finns cirka 100 meter norr om hembygdsgården.

Länk till karta med vägbeskrivning (eniro.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss