Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Brudkullen

Brudkullen består i huvudsak av gammal tallskog på hällmarker med inslag av lövträd i branterna. De äldsta träden i området tros vara kring 300 år.

Att en del av tallarna nått en aktningsvärd ålder avslöjas av den så kallade pansarbarken. Alltså en mycket grov och sprucken bark. Till skillnad från ungtallarnas spröda, nästan pappersliknande bark.

Förutom gamla träd finns också död ved och tillsammans utgör de strukturer som är kännetecknade för naturligt fungerande skogsekosystem. Dessa strukturer är idag en bristvara i många av våra skogar. De gamla och döda träden skapar även goda livsförutsättningar för flera sällsynta lavar, mossor, svampar och insekter.

I områdets södra del är terrängen brant och delvis svår att gå i, men når man toppen av Brudkullen har man en fin utsikt över Fröskog och Kristinedalstjärnet. Man kan också skymta sjön Ärr i sydväst. En parkeringsplats och informationstavla kommer att anläggas vid grusvägen, sydost om reservatet. Därifrån kommer man sedan kunna ta sig upp till toppen av Brudkullen via en uppmärkt stig.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Brudkullens naturreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • skada levande träd och buskar, samt skada eller ta bort döda träd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2017
Areal: 13 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Åmål

Hitta hit

Kommer du österifrån når du Brudkullens naturreservat genom att ta av från E 45 på väg 2236 mot Fengersfors. Efter cirka 9,5 kilometer svänger du av på en grusväg till höger, strax innan skolan, efter cirka 150 meter når du en parkeringsplats. Kommer du norr- eller söderifrån passerar du Fröskog, söder om Fengersfors. Cirka en kilometer öster om Fröskog ligger skolan, strax efter skolan på vänster sida finns grusvägen upp till parkeringen.


Med buss: Busshållplats finns i Kristinedal, cirka 300 meter från reservatsparkeringen.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss