Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Löjtnantsholm

Gammaldags åkerlandskap genomkorsat av parallella diken.

Dikningen var en ny jordbruksmetod under 1800-talet. Naturreservatet Löjtnantsholm är ett av ytterst få områden i landet med bevarade, sammanhängande system med öppna diken i åkermark. En hälsning från förr, helt enkelt.

Dikningen i slättbygderna resulterade snabbt i ett sammanhängande åkerlandskap genomkorsat av tätt liggande parallella diken. Kort senare, på 1850-talet, vidareutvecklades tekniken till täckdikning. Täckdikningen gav mer sammanhängande åkrar och gjorde att man kunde bruka marken mer effektivt.

Nackdelen, ur ett biologiskt perspektiv, var ett mer enahanda landskap. Odlingslandskapets växter och djur är ofta beroende av att det finns småbiotoper, som exempelvis öppna diken.

Lerslätten kring Vara är ett av landets planaste områden. Slätten är idag närmast helt uppodlad. Med naturreservatet Löjtnantsholm vill vi bevara en återstående spillra av ett gammalt odlingslandskap.

Aktuellt

En ny plattform med gångsitig är uppförd i området. Det pågår restaureringsarbete för att rensa diken från slam och röja vegetation i diken och mot Lidan.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Löjtnantsholms naturreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än på särskilt anvisad väg och plats
  • parkera annat än på anvisad plats
  • anbringa tavla, skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 1986
Areal: cirka 15 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Vara

Hitta hit

Löjtnantsholm ligger mellan Skarstad och Jung, nordost om Vara.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss