Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kosteröarna

Foto: Martin Borg

På Koster kan du uppleva en rik och varierad natur – från ljunghedar och vidsträckta klapperstensfält på Nordkoster till Sydkosters lummigare landskap med lövskog, blomsterrika torrängar och inbjudande stränder. Kosteröarnas naturreservat omges av Sveriges mest artrika havsområde, Kosterhavets nationalpark.

Kosteröarna är kända för sitt milda och medelhavslika klimat. Öarna är nästan helt bilfria och enklast tar du dig runt till fots eller med hyrd cykel. Om vandring lockar finns ett nätverk av markerade leder i både enkel och svårare terräng.

Huvudentrén till Kosterhavets nationalpark

På Sydkoster ligger nationalparkens huvudentré – vackra arkitektritade naturum Kosterhavet. Här hittar du all information du kan tänkas vilja ha om det underliga och sällsynta livet som utspelar sig under ytan. En stor och visuell utställning, undervattensfilm och ett akvarium som låter besökare komma nära och känna på några av de annars otillgängliga djuphavsarterna. Naturum arrangerar också en rad olika guidningar och föreläsningar året om.

Naturum Kosterhavet Länk till annan webbplats.

Mångfald av växter och djur

På Kosteröarna finns några av Sveriges mest artrika marker och en intressant kulturhistoria. Stenmurar, hamlade träd och gamla husgrunder berättar om tidigare generationers lantbruk och fiske. Många av de gamla betesmarkerna och ängarna växte igen under åren när djuren och jordbruket minskade på öarna. Men stora delar har restaurerats och öppnats upp i etapper under främst de senaste 10-20 åren. Nu betar kor, hästar, getter och får i stora delar av naturreservatet. Betesdjur och slåtter är viktigt för att markerna inte ska växa igen.

Kosters kalkrika jordmån, torra och sandiga marker och soliga klimat ger goda förutsättningar för en särskilt rik flora och inventeringar visar på mer än 600 arter av kärlväxter. Här finner du bland annat flera olika arter av orkidéer och sällsynta växter som bohusranunkel, martorn (kostertistel) och sandtimotej.

Mångfald i stort och smått

Vid Ekenäs på Sydkoster ståtar en gammal grov bohuslind, ett av Sveriges mest ovanliga träd. Lavfloran är artrik och för den svampintresserade finns mycket att utforska. Den lilla röksvampen dvärgjordstjärna är vanlig på en del platser. Öarnas blommande örter och gräs lockar ett stort antal fjärilar och andra insekter. Även fågellivet är varierat, i öppna marker trivs hämpling och törnskata medan kustfåglar som tärnor, ejder och strandskata ofta ses i strandlinjen.

Kosters geologi

Enorma krafter i jordskorpan har format berggrunden i Kosterområdet och bidragit till den blandning av bergarter, som gnejsgranit och grå ådergnejs, som kan ses på hällar och klippor. Berghällarnas ofta veckade mönster visar hur de en gång flytande massorna pressades samman när bergen bildades. De äldsta för cirka 1 540 miljoner år sedan.

De vanligaste bergarterna på Kosteröarna är gnejsgranit och grå ådergnejs. Ett karaktärsdrag för Koster är de rikligt förekommande gångarna av den mörka bergarten kosterdiabas. Gråvita stråk av mycket grovkornig granit skär här och var genom berggrunden. Inlandsisen har slipat de kalspolade berghällarna vackert runda och på flera platser har vidsträckta klapperstensfält bildats. De mest spektakulära finner du vid Valnäs på Nordkoster.

Kosteröarnas naturreservat omfattar både land- och vattenområden. Syftet är att bevara ett särpräglat och artrikt kust- och skärgårdsområde samt angränsande havsområden i väsentligen oförändrat skick.

Bra att veta

 • Naturum Kosterhavet finns på Sydkoster vid Ekenäs brygga. Det har fri entré och har aktiviteter inne och ute året runt.
 • Vill du gå på upptäcktsfärd? Du kan låna en upptäckarväska på naturum och till exempel fiska krabbor från bryggan.
 • Öarna har ett nätverk av vägar som passar bra för cykling och markerade vandringsleder för vandring till fots.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Kosteröarnas naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Gräva upp växter
 • Ha hund okopplad
 • Övernatta i tält, hängmatta eller på annat sätt. Undantaget är på anvisad kommersiell tältplats på Nordkoster
 • Elda annat än på iordningställda grillplatser. Förbudet gäller även engångsgrillar, men inte vid användning av andra medhavda grillar, gasol- och spritkök eller liknande.
 • Cykla annat än på anvisade vägar
 • Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga vägar
 • Med avsikt ta bort, stapla eller flytta sten. Till exempel bygga stentorn
 • Starta eller landa med luftfarkost. Gäller även drönare
 • Skada, borra, rista i eller måla på berg, mark, block eller sten
 • Tomgångsköra motor för att ladda batterier
 • Under perioden 15 maj–31 augusti lägga upp eller förtöja båtar på sandstränder eller ankra utanför sandstränder närmare stranden än 50 meter. Förbudet gäller inte för kanoter eller kajaker som dras upp på sandstränder om de placeras så att sandstränder eller passager inte blockeras
 • Förtöja eller ankra i naturhamn på samma plats längre än två nätter i följd
 • Lägga upp eller förvara båt eller annan farkost på land mer än två dygn i sträck på samma plats.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det också förbjudet att göra följande:

 • Anordna tävlingar eller andra arrangemang med fler än 50 deltagare utanför befintliga leder och vägar
 • Plocka musslor eller alger, annat för egen konsumtion
 • Utföra undersökningar som innebär permanent markering av plats, fällfångst av djur eller annan påverkan av naturmiljön
 • Genomföra vetenskapliga marina undersökningar som innebär insamling av marina arter.

Karta där gränser, cykelanvisningar, ankringsförbud samt anvisade eldstäder framgår Pdf, 1 MB.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förNaturum
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1984, nytt beslut 2010
Areal: cirka 1 254 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Strömstad

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Nytt beslut för ordningsföreskrifter 2023.

Hitta hit

Åk med hyrd båt eller passagerarbåt som avgår dagligen från Strömstad.

Västtrafiks tidtabell för båt till Kosteröarna Länk till annan webbplats.

Strömstad ligger utmed E6 längst norrut på den svenska västkusten. Hit tar du dig med både tåg och buss. Tidtabeller finns hos Västtrafik.

Västtrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss