Kosteröarna

Foto: Martin Borg

På Koster kan du uppleva en rik och varierad natur – från ljunghedar och vidsträckta klapperstensfält på Nordkoster till Sydkosters lummigare landskap med lövskog, blomsterrika torrängar och inbjudande stränder. Kosteröarnas naturreservat omges av Sveriges mest artrika havsområde, Kosterhavets nationalpark.

Kosteröarna är kända för sitt milda och medelhavslika klimat, och brukar toppa solligan på TV. Öarna är nästan helt bilfria och enklast tar du dig runt till fots, med hyrd cykel eller elbuss. Om vandring lockar finns ett nätverk av markerade leder i både enkel och svårare terräng.

Huvudentrén till Kosterhavets nationalpark

På Sydkoster ligger nationalparkens huvudentré – vackra arkitektritade naturum Kosterhavet (länk till naturumsidan). Här hittar du all information du kan tänkas vilja ha om det underliga och sällsynta livet som utspelar sig under ytan. En stor och visuell utställning, undervattensfilm och ett akvarium som låter besökare komma nära och känna på några av de annars otillgängliga djuphavsarterna. Naturum arrangerar också en rad olika guidningar och föreläsningar året om.

Mångfald av växter och djur

På Kosteröarna finns några av Sveriges mest artrika marker och en intressant kulturhistoria. Stenmurar, hamlade träd och gamla husgrunder berättar om tidigare generationers lantbruk och fiske. Många av de gamla betesmarkerna och ängarna växte igen under åren när djuren och jordbruket minskade på öarna. Men stora delar har restaurerats och öppnats upp i etapper under främst de senaste 10-20 åren. Nu betar kor, hästar, getter och får i stora delar av naturreservatet. Betesdjur och slåtter är viktigt för att markerna inte ska växa igen.

Kosters kalkrika jordmån, torra och sandiga marker och soliga klimat ger goda förutsättningar för en särskilt rik flora och inventeringar visar på mer än 600 arter av kärlväxter. Här finner du bland annat flera olika arter av orkidéer och sällsynta växter som bohusranunkel, martorn (kostertistel) och sandtimotej.

Mångfald i stort och smått

Vid Ekenäs på Sydkoster ståtar en gammal grov bohuslind, ett av Sveriges mest ovanliga träd. Lavfloran är artrik och för den svampintresserade finns mycket att utforska. Den lilla röksvampen dvärgjordstjärna är vanlig på en del platser. Öarnas blommande örter och gräs lockar ett stort antal fjärilar och andra insekter. Även fågellivet är varierat, i öppna marker trivs hämpling och törnskata medan kustfåglar som tärnor, ejder och strandskata ofta ses i strandlinjen.

Kosters geologi

Enorma krafter i jordskorpan har format berggrunden i Kosterområdet och bidragit till den blandning av bergarter, som gnejsgranit och grå ådergnejs, som kan ses på hällar och klippor. Berghällarnas ofta veckade mönster visar hur de en gång flytande massorna pressades samman när bergen bildades. De äldsta för cirka 1 540 miljoner år sedan.

De vanligaste bergarterna på Kosteröarna är gnejsgranit och grå ådergnejs. Ett karaktärsdrag för Koster är de rikligt förekommande gångarna av den mörka bergarten kosterdiabas. Gråvita stråk av mycket grovkornig granit skär här och var genom berggrunden. Inlandsisen har slipat de kalspolade berghällarna vackert runda och på flera platser har vidsträckta klapperstensfält bildats. De mest spektakulära finner du vid Valnäs på Nordkoster.

Kosteröarnas naturreservat omfattar både land- och vattenområden. Syftet är att bevara ett särpräglat och artrikt kust- och skärgårdsområde samt angränsande havsområden i väsentligen oförändrat skick.

Bra att veta

 • Naturum Kosterhavet finns på Sydkoster vid Ekenäs brygga. Det har fri entré och har aktiviteter inne och ute året runt.
 • Vill du gå på upptäcktsfärd? Du kan låna en upptäckarväska på naturum och till exempel fiska krabbor från bryggan.
 • Öarna har ett nätverk av vägar som passar bra för cykling och markerade vandringsleder för vandring till fots.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Kosteröarnas naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • gräva upp växter
 • tälta annat än på campingen på Nordkoster
 • medföra okopplad hund
 • göra upp eld annat än på anvisade platser
 • cykla eller framföra motordrivet fordon annat än på vägar
 • ta med sig eller flytta på stenar
 • dra upp, förtöja båtar eller ankra vid stränder inom zon A Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (15 maj till 31 augusti)
 • förtöja och ankra i naturhamn på samma plats längre än två dygn i följd
 • framföra motordriven farkost fortare än 5 knop inom zon B Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (15 maj till 31 augusti)
 • tomgångsköra motor och använda motordrivet laddningsaggregat
 • starta eller landa med luftfarkost eller flyga över området på lägre höjd än 300 meter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förNaturum
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1984, nytt beslut 2010
Areal: cirka 1 254 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Strömstad

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Åk med hyrd båt eller passagerarbåt som avgår dagligen från Strömstad.
Regelbundna turer med passagerarbåtar går mellan Strömstad och Nord- och Sydkoster.

Strömstad ligger utmed E6 längst norrut på den svenska västkusten. Hit tar du dig med både tåg och buss.

Tidtabell för båtarna hos VästtrafikLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Västtrafik Länk till annan webbplats.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland