Vind i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Östra och Västra Fågelön

Fåglarnas skär.

Naturreservatet Östra och Västra Fågelön är två små skär som sticker upp bara någon meter ur Vänerns vatten norr om Blombergs hamn, sydväst om Kinnekulle.

Redan 1923 skyddades skären som naturminne för sitt rika fågelliv. Fågellivet är rikt än idag och skären är viktiga som häckningsplats för måsar, tärnor och vadare. Fåglarna väljer att lägga sina bon på skären för att få vara ifred för boplundrare som räven. Även människor kan störa och därför råder förbud att landstiga under häckningstiden.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Östra och Västra Fågelön, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • färdas eller uppehålla sig inom de områden som angivits på bifogad karta under tiden 1 april – 31 juli (fågelskydd)
  • ta bort eller elda befintlig död ved
  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Fakta

Bildat: 2007
Areal: ca 12 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Götene

Naturreservatet Östra och Västra Fågelön ingår i Europeiska Unionens nätverk av skyddsvärda områden, Natura 2000.

Hitta hit

Skär strax norr om Blombergs hamn, sydväst om Kinnekulle.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.