Höga temperaturer i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Blängsmossen

Blängsmossen

Blängsmossen är en av Skaraborgs största och mest utvecklade högmossar. Mossen är cirka 430 hektar stor och relativt opåverkad. Här kan du exempelvis få stifta bekantskap med dvärgbjörk, myggblomster och orrspel.

Blängsmossen har en gång uppstått ur en försumpad skog. Bland den vanliga mossvegetationen finns också ovanligare inslag. Exempelvis dvärgbjörk, som är en nordlig art. Mossen är botaniskt intressant med arter som snip, ängsnycklar och myggblomster. Även fågellivet är rikt. Här häckar arter som grönbena och ljungpipare. På våren kan du få höra orre spela på Blängen.

Unika sprickkärrsfönster

Mossen består av ett välvt, skoglöst plan av vitmossor. Ute på mossen finns stora blöta höljor. I östra delarna finns större arealer skogklädd myr.

Det som gör Blängsmossen speciell är de så kallade sprickkärrsfönstren. Dessa har troligen bildats genom att näringsrikt vatten trängt upp från underliggande fastmark när mossen glidit isär. Ett fenomen vi inte känner från någon annan svensk mosse. När vattnet sedan försvinner från mosse till omgivande mark bildas olika typer av kärr.

Utsikt från tornet

Blängsmossen ligger på Billingens diabasplatå, runt 300 meter över havet. Det är inte långt till Skövde tätort. Det finns ett fågeltorn i området. Där får du fin utsikt över mossen. På vintern går ett skidspår runt mossen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Blängsmossens naturreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra fordon
 • parkera fordon
 • cykla eller rida
 • ställa upp husvagn, husbil eller tälta
 • anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförbar anordning
 • göra upp eld
 • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen
 • plocka eller gräva upp växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
 • anordna läger, sätta upp orienteringskontroller eller snitsla spår
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada eller ta bort döda träd eller vindfällen
 • fånga och insamla ryggradslösa djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Bildat: 1996
Areal: cirka 448 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Skövde, Skara, Falköping

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Blängsmossen ligger på norra Billingen, norr om vägen mellan Skövde och Lerdala. Mossen nås från en parkeringsplats söder om vägen, där den gör en skarp krök mot norr.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss