Torstjärnskogen

Hackmärken efter tretåig hackspett i naturreservatet. Foto: Mattias Lindholm, Pro Natura.

Naturreservatet ligger ca 4 km öster om Bäckefors, på en landtunga mellan sjöarna Torstjärnet och Hivattnet.

Det är en gammelskog med stort inslag av tall och lövträd. Naturreservatet är litet, men här finns ändå många arter som man nästan bara hittar i skogar som får sköta sig själva. Här finns till exempel aspgelélav, långflikmossa och vätteros. 

 

 

 

 

 

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Torstjärnskogen, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallade älgdragare eller motsvarande
  • utplantera främmande växt- eller djurart
  • gräva upp, plocka eller insamla torv, djur, växter eller växtdelar. Bär och svamp får dock plockas för husbehov.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 2012
Areal: 2,5 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Bengtsfors

Hitta hit

Det är långt till närmaste bilväg och det finns ingen stig. Du får själv leta dig fram med hjälp av karta och kompass.

Länk till Hitta.selänk till annan webbplats