Veddöarkipelagen

Veddöarkipelagen består av Veddö och flera kringliggande öar och vattenområden. Fina stigar, stränder och badklippor ger rika möjligheter att avnjuta den vackra bohuslänska naturen. Här finns också betesmarker, skalgrusbankar, ljunghedar och lövmarker med artrik och skyddsvärd flora.

Kattfot. Foto: Erik Landgren

Veddöarkipelagen är ett välbesökt område med badvänliga klipp- och sandstränder, fina utsiktsplatser och goda möjligheter till rika naturupplevelser. På Veddö finns flera strövvänliga promenadstigar.

Centrala Veddö består av en höjdplatå med hedar, hällmarker och myrar. På den exponerade västsidan finns klipp- och sandstränder. Här växer bland annat den ovanliga strandvallmon, som blommar stort och gult i juli och augusti. Ovanför stränderna ligger betade torrängar med Sankt Pers nycklar, kattfot och låsbräken.

På öarna finns flera fornlämningar. På Veddös södra udde finns två ansenliga bronsåldersrösen. På Stora och Lilla Köttö finns flera så kallade tomtningar. Alltså lämningar efter tidiga bosättningar.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Veddöarkipelagens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon längre än till anvisad besöksparkering (gäller ej fastighetsägare för transport till egen fastighet)
 • ställa upp motorfordon eller husvagn. Förbudet gäller även uppställning för övernattning på parkeringsplats
 • medföra okopplad hund
 • campa och tälta
 • göra upp eld på annan än av förvaltaren anvisad plats
 • köra vattenskoter
 • förtöja i naturhamn längre än tre dygn
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 2007
Areal: cirka 402 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tanum

Hitta hit

Några kilometer norr om Fjällbacka tar du av från stora vägen västerut mot reservatet.

Länk till Hitta.selänk till annan webbplats