Tanumskusten III, Sannäsfjorden

Naturvårdsområdet Tanumskusten III omfattar Sannäsfjorden, som med sina oexploaterade stränder är en av de mest värdefulla delarna av Tanumskusten.

Mussellav förekommer i ädellövskog i området. Foto: Mikael Stenström.

Fjorden fungerar som reproduktions- och uppväxtområde för många fiskarter. Skärboälven som mynnar i fjordens inre del är av stort fiskevårdsintresse genom förekomsten av vandringsfisk. Fågellivet är rikt. Hällmarksskogar och ädellövskogar har ställvis en rik flora.

Här bredvid ligger Sannäsfjordens alskogar och betesmarker.

Naturreservatet Sannäsfjordens alskogar och betesmarker

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturvårdsområdet Sannäsfjorden, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • utan Länsstyrelsens tillstånd förtöja vid boj. Bojförbudet gäller ej akterförtöjning vid brygga.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 1991
Areal: cirka 301 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tanum

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Området kan nås från flera håll, till exempel från vägen mellan Tanumshede och Grebbestad eller från vägen mellan Grebbestad och Havstenssund.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.