Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gullbringa

Gullbringa är ett vackert skogs- och odlingslandskap längs vägen mellan Kungälv och Marstrand. Branta dalsidor ger en inramning åt den odlade dalen. Bergssluttningarna är beväxta med lövskog av främst ek och bok och här finns flera större bokskogsbestånd.

De bokskogar som ingår i naturreservatet ligger på dalgångens sydsida. Delar av bokskogen är olikåldriga och innehåller grova lågor och torrakor. Särskilt i brynen mot golfbanan står många grova bokar med värdefull lavflora. Förutom bok finns i området al- ek- eller talldominerad skog. Floran innehåller arter som lundbräsma, lundvårlök, vårärt, stor häxört och tvåblad.

Lavfloran på Gullbringa är känd bland lavforskare sedan flera decennier. Sexton rödlistade arter har hittats på bok och ek i området.

Naturreservatet ligger helt inom Gullbringa säteri, som har stora kulturhistoriska värden.

Foto: Christina Claesson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Gullbringa men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • plocka eller gräva upp växter eller samla in vedsvamp, lav eller mossa
  • tillvarata eller på annat sätt skada torraka, låga eller vindfälle
  • medföra okopplad hund
  • anordna orienteringstävling eller sätta upp fast orienteringskontroll.

 

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2001, ändrat beslut 2013
Areal: cirka 23 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Kungälv

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Gullbringa ligger söder om väg 168 mellan Ytterby och Marstrand.

Länk till karta med vägbeskrivning, Eniro Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss