Höga temperaturer i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bokullen

Bokullen kan betecknas som ett stort och lite påverkat skogsområde av ovanligt slag vid sjön Stora Les västra strand i Dals-Eds kommun. Området är ett av de få större kvarvarande exemplen på de naturskogar som ursprungligen fanns i nordvästligaste Dalsland.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Den skog som finns på Bokullen har en i dag allt ovanligare sammansättning av äldre skog med ett stundtals rikt inslag av lövträd som asp, björk, al, sälg och rönn samt riklig mängd död och döende ved. Åldern på skogen är drygt 100 år. Området har en mycket värdefull lavflora med många hotade arter. Sammansättningen av både nordliga och västliga oceaniska lavarter är också intressant.

Sannolikt finns här också hotade insekter tack vare rikedomen på död ved. Många fågelarter är i sin tur beroende av insekterna för sin föda.

Det finns inga anordningar för besökande i området, men att fritt ströva i ett vackert landskapsavsnitt som Bokullen har många fördelar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Bokullens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motorfordon, rida eller cykla
  • ställa upp husvagn, tälta, elda eller sätta upp vindskydd
  • störa djurlivet till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada eller bortföra levande eller döda träd och buskar
  • samla vedlevande insekter
  • plocka eller samla in växter eller växtdelar med undantag för bär och svamp
    medföra okopplad hund eller annat okopplat husdjur utom i samband med jakt
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • anordna orienteringskontroller eller snitsla spår.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 1999
Areal: Cirka 122 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Dals-Ed

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Bokullen ligger norr om Rävmarken väster om Stora Le.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss