Höga temperaturer i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Sollumsåns dalgång

Sollumsån är ett av Göta älvs större biflöden. Ån skär sig bitvis djupt ner i omgivande terräng och bildar branter med lummiga lövskogar och kuperade betesmarker. Sollumsån är en av länets främsta lokaler för flodpärlmussla.

Ekollon på lövad kvist.

Foto: Pixabay

Naturreservatet Sollumsåns dalgång sträcker sig från vattenfallet vid Validen ned till utloppet i Göta älv. Sollumsån är ett naturligt vattendrag med hög biologisk mångfald med arter såsom flodpärlmussla, lax, öring och stensimpa. Andra arter som kan stötas på i reservatet är kungsfiskare, strömstare, mindre hackspett och bäver.

Vid Validen kan besökaren uppleva ett vackert vattenfall med en fallhöjd på cirka fem meter. Nedanför vattenfallet finns även en fornlämning som utgörs av två kvarnstenar.

I mellersta delen av reservatet kan besökaren njuta av praktfulla, gamla grova hagmarksekar, det finns hela 28 grova ekar inom reservatets gränser.

Vattenfall mynnar ut i en å.

Foto: Lars-Olof Ramnelid

Vandringsleder

Det finns en vandrings- och kulturled i området som på vissa ställen går genom naturreservatet. Den sträcker sig mellan Hjärtum kyrka och sjön Lille Väktor och går dels genom kuperad terräng dels på mindre skogsbilvägar. Leden är lättvandrad, cirka 3,5 kilometer lång och ansluter till vandringslederna vid Väktorsjöområdet.

I området finns också en pilgrimsled som passerar förbi naturreservatet. Pilgrimsleden Göta älv sträcker sig mellan Göteborg och Vänersborg.

Vi planerar även att anlägga ett par vandringsstigar inom reservatet samt en gångbro över ån vid vattenfallet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att inom naturreservatet:

  • Rida i vattendraget.
  • Plocka och samla in flodpärlmusslor.
  • Medföra hund i hagar med betande djur. I övrigt ska hunden vara kopplad inom naturreservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2021
Areal: 31 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Lilla Edet

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Området kan nås via bil eller buss. Bussar går till Hjärtum från Lilla Edet samt Trollhättan. Med bil kör man mot Hjärtum via väg 2025 eller väg 2039. Parkeringsplatser finns vid Billerödsvallen och i västra delen av naturreservatet.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss