Varholmen, Dala

Backsippa

Höjden Varholmen har en torrängsvegetation som är typisk för Falbygden. Alltså markerna runt Falköping. Här hittar du det rara fjädergräset och ytterligare några sällsyntheter.

Fjädergräset och dess följeväxter, exempelvis drakblomma och smalbladig lungört, tros vara kvarlevor från en tid med betydligt varmare klimat. De rara växterna har försvunnit från stora delar av vårt land, men lyckats klamra sig på några torra, solexponerade, kalkrika kullar i Falköpings kommun. Och även i nordligaste Ulricehamns kommun, ska vi säga.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Varholmens naturreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • ta bort växter eller delar av växter
  • utföra andra ingrepp som kan skada eller förändra områdets växt- eller djurvärld eller dess markyta.

Serviceinformation

  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 1936
Areal: 3 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Falköping

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Längs vägen mellan Stenstorp och Dala finns en parkeringsplats. Varholmen ligger omedelbart söder om parkeringsplatsen.

Länk till Hitta.se Länk till annan webbplats.